DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 22     <-- 22 -->        PDF

652 Stanovište J. Š. U.
prema Zakonskom projektu itd.


Vsi navedeni davki in doklade znašajo nad 67 % čistega do*
hodka. Če bi bilo vse podjetje neobremenjena lastnina in če bi
se investirana in obratna glavnica obrestovala z 10 % (zakonski
nacrt predvideva za prvo leto le 6 %), bi od teh 10 % preostalo
le ca 3\3 % podjetniku. Danes denarni zavodi vezane vloge obre=
stujejo po 10 %, nevezane po 5—7 %. — Podjetje toraj ne donaša
niti toliko, kolikor bi znašale obresti nevezane vloge pri denar*
nem zavodu. — Vse to pa velja za neobremenjen obrat. Ker
obresti tujega kapitala nišo odbitna postavka in ker je po većini
privatno podjetništvo obremenjeno s tujim kapitalom, je jasno,
da to podjetništvo poleg plačila državi ne more obrestovati tuj
kapital, še manj pa si more kaj prislužiti s svojim trudom, če
ono položi resnični svoj obratni račun, pri katerem bi moralo
izločevati od stroškov razne državne davke z dokladami, katerih
pa vsled zakonite zabrane ne srne odšteti.


Iz navedenih razmotrivanj in pojasnenj sledi, da projektiran
način obdačenja podjetja ni izvršljiv, ker se z njim obremenjuje
in nekako kaznuje pridnega in dobrega gospodarja. — Taka pre*
memba obdačbe je mnogo slabeja za obvezanca, ker mu nalaga
poleg ogromnega plačevanja tuđi veliko neplačano delo za po=
jasnjevanja davčnim administracijam, katere se nikdar ne zado=
voljijo s priprosto navedbo resničnih številk. Slabejša je pa tuđi
za državo in autonomne korporacije, ker odpade neobhodno
potrebna stalnost pri podlagi za obdačenje.


Predlog: Porez na poduzeća i radnje v projektirani obliki se
ukine in nadomesti s porezom na objekt, oziraje se pri tem ob*
dačenju le na obseg in produktivno zmožnost podjetja tako
kakor doslej v obliki kontingentiranja.


Odpade naj toraj kot posledica v členu 71. tretji odstavek
predviđena računodaja, ki se v bistvu v ničem ne razlikuje od
oblike računodaje javni računodaji podvrženih podjetij.


Vse prireze je zakonitim potom omejiti do one točke, da
ostane podjetniku možnost nadaljevanja podjetja in možnost
podjetnikove eksistence.


5.
Davek na podjetja obvezana podajati javne
račune.
V zakonski osnovi ni mnogo razlike proti obstoječim dave*
nim predpisom. Za industrijska podjetja moral bi odpasti na*
jemninski davek od zgradb služečih za delovršbo in brezplačno
nastanjenje uradništva in delavstva. Važno je, da se prirezi zlasti
za autonomne korporacije omejijo do one meje, da nikdar ne
prekoračijo 100 %, sicer je verjetno, da se autonomni stroški po=
krivajo največ z dokladami na podjetja, katerim podjetjem pa
nikakor ni možnost dana v občinskih, srezkih in oblastvenih
skupščinah ali odborih braniti svoje stališče, ker volitveni zakon
»izločuje« ravno one kroge od sodelovanja pri gospodarstvu v