DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 651


davkom tuđi eventualni preostanek dohodka, ni prave opravičbe
obteženiu predvidenemu pod članom 77. točka 7.


Predlog: Pri rentnem davku naj se crta § 77. točka 7.


4. Davek napodjetja (industrija, trgovina etc.).
Ta davek se bistveno razlikuje od dosedanje oblike, ki je
slonela na kapaciteti delazmožnosti zasnovanega podjetja. Doslej
je bil to davek na objekt, po osnovi zakona se pa spreminja na
davek na subjekt, kakor je to pri osebno dohodninskem davku
vpeljano.
Člen 72. dovoljuje pod točko 1. izločiti od brutto dohodkov
najemno vrednost stavb, ki nišo oddane v zakup, torej je sma*
trati kot odbitno postavko. Podjetje pa priđe s tem izločenjem
v mnogo hujši davek na zgradbe § 47. b.
Če bi se najemna vrednost stavb od brutto^dohodkov ne od*
bila, bi ta vrednost izvzemši pri irnovinskem davku ne prišla
nikjer v poštev. Po projektu pa se najemna vrednost stavb od*
bije pri podjetnikovih dohodkih, oziroma se podjetniku dovoli
kot odbitna postavka tam, kjer je porezna stopa 10 %, nasprotno
pa oživi glasom § 47. b pri «kučarini« s porezno stopo 30 % in
vsemi prirezi in kjer ni dopustno odbiti vzdrževalnih stroškov
z več nego 30 % namišljene brutto najemnine, med tem ko bi
se pri podjetju mogli ti stroški odbiti v polnem obsegu.
Ker plaćani podjetniški davek ni odbitna postavka in ker
glede prirezov na ta davek zakon ničesar ne omenja in ker nor=
malno ti prirezi nadkriljujejo državni podjetniški davek, je pri
presoji obdačbe umestno, da se računa tuđi porezno stopo 10 %
od plaćanih prirezov v preteklem letu, vsled česar se podjetje
iz tega naslova obdači z najmanj 1 % od dohodka. Poslovni davek
se ne more prevaliti na konzumenta. — Res je ta davek kakor
so drugi posredni davki odbitna postavka, vendar on obteži pod*
jetje. Zato se mora pri presoji efekta podjetja vpoštevati.
Dohodarina predviđena je z 2—15 %. Za industrijsko pod*
jetje nižje stopnje ne pridejo vpoštev, ostanejo le višje stopnje.
Poprečno se lahko računa 10 % od čistega dohodka kot breme
podjetja na plačilu dohodarine.
Prirezi ali »doklade« v zakonu nimajo omejitve. Utemeljeno
po skušnji vzeti se morajo ti prirezi ca 200 % za občine, srez in
pokrajino — od podjetniškega davka.
Donesek trgovski in obrtni zbornici znašajoč poprečno 15 %
čistega podjetniškega davka, toraj 1\5% od čistega dobička.
Invalidni davek znaša mnogo več nego podjetniški. Smelo se
more računati na 150 % podjetniškega davka ali 15 % od čistega
dobička, Imovinski davek v postavki 1 °/00—1 % velja za industr.
podjetja le v »stopi« 1 % od kapitalizirane rente ali 10 % od
čistega
dohodka.
Odbitne postavke morale bi biti obresti t u j e g a kapitala.