DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 18     <-- 18 -->        PDF

648 Stanovišts J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


V tabeli se je računalo tako kakor pri poljoprivredi s tem,
da znašajo autonomni davki in doklade tako kakor došle j po*
prečno 200% zemlj. davka.


Ni se oziralo na one dajatve, ki so bile omenjene v pripoms
bah glede davka na poljoprivredno zemljišče. Pri večjih šum=
skih kompleksih, ki spadajo pod agrarno reformo (taki so že v
Sloveniji pri 125 ha gozdne površine), se pridruži k vsem drugim
davkom še prinos 5% za agrarno reformo od bruttozneska za
prodano šumsko tvarino, koja dajatev se praktikuje tako, da se
pri prodaji na steblu računa 5% od stojeće masne vrednosti; v
slučaju daljne podelave lesne mase v prodajno obliko se teh 5%
raztegne na vse privredne stroške za posekanje, pripravljanje,
prevoz, pretvorenje v deske in druge final-produkte in konečno
še na železniške in prehodne stroške čez državno mejo, kar
lahko poviša prvotnih 5% na 30% in več vrednosti stojećega
drevja.


Ker stojijo veliki šumski kompleksi pod sekvestri agr. re=
forme, so lastniki teh kompleksov že sedaj brez vsake odškod«*
nine razlaščeni.


III. Obdačenje gozda 1 ha
li


Kat. č.


Imov.


S > Vrednost Davki Zaloga
(u g davek


donos


8


i .2
h "a
o "s o
0


o


o J3 | >d 0 M
C 0


i i
c II >
i
I s
1
T3
a


0 1 en "S


0


C C w> 0O o ´5 Ë 0 O


Q C N


Y« -a o
o-CL


jjj C
V 13 a P


N


0 o m


i « S I ´3 p X. >


e s 0
I 6´25 3125 9375 2-5 250 7500 500 15.000 62-5 312 125 0 250 25.000 93-7 250 562-4


II 487 243-5 7305 2*0 200 6000 400 12.000 48-7 24-4 97-4 200 20.000 73-0 200 443*5


III 1-91 95-5 2868 1-5 150 4500 300 9.000 191 9-5 38-2 150 15.000 28*6 150 45-4


IV 1-31 65-5 1965 0*7 70 2100 140 4.200 131 6-5 26-2 70 7.000 19´6 70 135-4


Iz tabele je razvidno, da presega obdačenje z ozirom na
dohod. davek, 200% doklad in imovinski davek kakor je v za=
konskem nacrtu zasnovan, ves kot čisti donos in se dvigne na
180, 182, 257 in 207% kčd. Jasno je, da obdačenje v zacrtani
obliki ni izpeljivo. Vrednost šume bi postala pri takih obdačitvah
ne le iluzorna, marveč poleg tega še veliko breme lastniku.


P r e d 1 o g : Za določitev zemljiškega davka naj ostane ne*
dotaknjen stari katast. čisti donos (kčd.) tam kjer obstoji. V po*