DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 645


vilnih ali pa gospodarsko pravilnih številk nikakor ni mogoče
doseči, katere številke bi odgovarjale resničnemu dohodku ob=
dačenega gospodarja. Vsled zakonito utemeljenega poinomočja
fin. ministru, da le=ta določa relacijo po svoji previdnosti, prišel
je v vso zadevo nek »nasilen akt«, koji na en mah podere vse
delo komisiji, koja je vstvarjala nov kat. čisti donos.


Tu spodaj sestavljena tabela (razpredelnica) kaže vspeh ob=
dačenja po nacrtu novega zakona za vse v tem nacrtu predviđene
obdačbe. Stari k. č. d. povzet je v tem primerljaju po katastru
v kat. občini Vrhnika pri Ljubljani. Predvidelo se je, da bi novi


k. č. d. odgovarjal popolnoma staremu, le z razločkom, da je
vpoštevana nova sedaj veljavna valuta v povprečni vrednosti iz
let 1919—1922, ki se je dejansko gibala okolo 1/50 stare zlate va=
lute. Dejansko bi novi k. č. d. moral biti mnogo nižji vsled zmanj*
šane kapacitete delovnih sil. V tabeli izraženi novi k. č. d. =
50 X stari k. č. d. Za določitev vrednosti zemljišča pomnožil se
je novi k. č. d. 30 krat. Za dohodninski davek se je vzelo 10%
k. č. d., za imovinski davek pa 1 % vrednosti. Za občinske,
okrajne (srezke) in pokrajinske (oblastne) doklade vzelo se je
200 % zemlj. davka — z ozirom na to, da sedaj predpisujejo od
100—500 ćelo do 700 % zeml. davka. Vpoštevalo se ni dajatev
od 5.—16. točke 4 uvoda.
I. Poljoprivreda za 1 ha zemljišča:
Novi k č. d. =


CS Stari kat. čisti donos Vrednost = 30 X k. č. d. novi


U3


U 50 X stari


zlate krone v papirnatih kronah


> V sedanjih kronah


G


O


CQ vrti njive vrti njive vrti njive travniki


I. 4532 45-18 59-08 2266 2259 2954 67.800 67.770 88.620
II. 43-50 34-70 43-43 2175 1735 2171 66.250 52.050 65130
III. 25-22 29-52 1261 1475 37.820 44.250
IV. 16-49 23-51 824 1175 24.720 35.250
V. 13-23 16-51 661 825 21.830 24.750
II. Obdačenje poljoprivrednega zemljišča za 1 ha v sedanji
valuti (krone):