DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


obresti v hranilnicah naloženih kupnin (Kaufschillinge) donašali
večje koristi nego so bili vspehi napornega dela.


Po takem razmišljevanju priđe objektiven opazovalec do
prepričanja, da (v Sloveniji) veljavni k. č. d. odgovarja tuđi ses
danjim prilikam s tem, da izraza kakovost zemljišča.


Stari dosedaj veljavni k. č. d. po prejšnjem pojasnilu ne
more odgovarjati dejanskemu svoječasnemu prihodu za gospo*
dar ja, istotako tuđi ne v zakonskem nacrtu predviđeni novi


k. č. d.
Četudi bi imele komisije ali cenilni odbori nalogo, na pod=
4agi splošnih gospodarskih odnošajev v letih 1919—1922 dognati
sedanji dejanski prihod, one tej nalogi nikakor ne morejo biti
kos, ker je naloga neizvedljiva. — Še tako vestno delo komisije
ne more dognati nič drugega, nego le določiti razloček kakovosti
(kvalitete), enega zemljišča proti drugemu. — Ta rezultat pa je
že izražen po starem k. č. d.


Po zakonskem nacrtu predviđena določitev sedanjega čistega
prihoda sloni na dnevni vrednosti valute. Ker pa v skoro celem
stoletju valuta v svoji vrednosti ni tolikanj varirala kakor v zad*
njih 4 letih in isto tako cene na vseh poljih narodnega gospodar;
stva, more biti rezultat nove preso je ali ugotovitve k. č. d. na
podlagi uspehov in valute v letih 1919—22 le mnogo slabeji nego
je stari. Čemu je toraj treba kompliciranega dela za slabejši
rezultat?


Če se hoče zemljišče brez ozira na gospodarja in njegove
osebne prilike primerno obdačiti, se to prav lahko zgodi s po=
ljubnim koeficijentom, s katerim je določiti na podlagi starega


k. č. d. ono obdačenje, katero hoče finančna uprava za budžetno
dobo uveljaviti, zlasti če se noče posluževati edinega stalnega
merila zlate valute.
Ako hoče finančna uprava ostati pri določeni stalni stopi
(§40 — z 20 %) k. č. d., naj se priprosto pri vsakoletnem posveto*
vanju državnega proračuna določi koeficijent, s katerim je po«
množiti »stalno stopo« oziraje se na kurzno vrednost državne
valute ob času proračunavanja, dokler ne dobimo stalne zlate
državne valute. — S tem predlogom pa še nikakor ni izrečeno,
da bi ta koeficijent moral točno odgovarjati relaciji sedanje krone
proti bivši zlati kroni.


Preračunavanje kronsko izraženega k. č. d. v dinarjih ozi*
roma ukaz, da se ima krone čitati za dinarje, je le nepotrebna
igrača, ker skušnja kaže, da že po enoletnem obstoju to čitanje
ne zadostuje; ono provzroča le nepotrebno delo.


§ 25. zakonske osnove določa neko relacijo med starim in
novim k. č. d., kojo ima določati fin. minister po jako komplici*
rani formuli. — Čemu treba take komplicirane poti, ko se vendar
po mnogo krajši poti priđe do zaželjenega rezultata, katerega
hoče imeti g. fin. minister kakor prej navedeno. Znanstveno pra*