DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd. 643


5. ... ima J. Š. U. včlanjeno mnogo oseb, koje so prizadete
v vseh panogah gospodarstva, na koje se razteza zakonski nacrt,
je naravno, da ima Udruženje dolžnost v zaščito svojih članov
izražati se o vseh delih nove zakonske osnove.
V prvi vrsti je za Udruženje važen vpliv davka na zemljišče,
tako za šumsko kakor za poljoprivredno. Iz tega razloga


J. Š. U. zavzeti oficijelno stališče o vprašanju zemljiškega davka.
Temu naj se pridruži neoficijelni del, namreč mnenje o ostalih
nameravanih davkih in na skupni vpliv vseh davkov na davčnega
obvezanca.
II.
Zemljiški davek.


Za podlago obdačenju zemljišča služi katastralni čisti donos.
Doslej veljavni k. č. d. dosegel se je na podlagi nekih »norm« obs
delovanja ali izkoriščevanja zemlje ob normalnem obdelovanju,
kakor je bilo isto običajno v onem kraju, za katerega je imela
komisija na lici mesta dognati gospodarski uspeh normalnega
v onem kraju kot primer služečega gospodarstva. Sestavilo se je
po kakovosti ali sposobnosti zemljišča število delavnih dni za
človeško delo in za vprego. Ocenila se je tržna cena človeške
dnine, isto tako uprege. Sestavil se je prihod surovin in njih cena
in vpoštevali so se stroški za gnojenje, semenje, uporaba inven*
tarja ter stavb etc. Za princip je veljalo pravilo, da se zemljišče
boljše vrste izrablja z intenzivnim gospodarenjem, ono slabejše
vrste pa z ekstenzivnim.


Naravno, da k. č. d. za eno in isto vrsto zemljišča ni mogel
biti v vseh krajih dežele ali ćelo države eden in isti, ker so bile
»norme« in socijalne prilike ter običaji silno različni.


Za »izgledno zemljišče« določena kvaliteta je služila za pri*
mer pri uvrstitvi drugih zemljišč v gotove vrste ali »klase« v
istem okolišu. Komisija se ni mogla ozirati pri napominanem
uvrščenju na razmerje zemljišča proti osebi gospodarja ali nje«
govi centrali. Zato veljavni k. č. d. oziroma uvrstitev v (klase)
vrste ne kaže dejanskega gospodarskega efekta, marveč kaže le
kakovost nekega zemljišča v primeri z onim v »izglednem pri=
meru«.


Kdor je imel priliko v kasnejših dobah preizkuševati prilike
obdelovanja zemlje po prvotno določenih normah in uradno do*
gnanih cenah za dnine, vprega surovih produktov in potrebščin
v tej kasnejši dobi, prišel je n. pr. v Sloveniji do rezultata, da
obdelovanje na intenzivni način torej za oranice I. in II. vrste
ni moglo biti uspešno; dosegel se ni le nikak dohodek marveč
se je pokazal negativen uspeh. — Le pri ekstenzivnem obdelo*
vanju pokazali so se pozitivni uspehi. — To dejstvo preneseno
je bilo v prakso, ker so posestniki začeli prodajati svoja zems
Ijišča, ker jim nišo donašala plačila za trud, zlasti pa ker so nizke