DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

640 Stanovište J. Š. U. prema Zakonskom projektu itd.


... .. ........ ........ ...... y ..... .......... y ......
.. ...... .......... ........, a no ....... . no ..........
..... .. .. ..... ........ ........ .............. . ...........,
........ .. .. .......... ...... ......... ........


..... .......... .... .. ............ .... . .......,
.... .. .. .. ..... ...... .. ........ ........ ......


..... .. .. ...... ... ....... ..... .. ce .... .... ......,
na .. ... ... ..... ... .... ........ .... ...., ........ .. ce
............ ........ . ... ... ......... ..... ........, .....
.. ce ....... . .... ......, ....... . ......, .... ..... ..
........ ...... y ...... ......... .... .. .... ..... ............
na .... . ......, ... .. ........ . ...... ......, .. ce ....
.............. .... ........ ........ ...... a .. na .....
..... .... ........ ........... ..... . ..... .. ..... .......
....... .. .... .......


Stanovište .. Š. U. prema Zakonskom projektu
o neposrednim porezima.


Između ostalih privrednih institucija i udruženja pozvano je
i J. Š. U. da dade svoje mišljenje o zak. projektu, koji kani unifi=
cirati i regulisati sistem neposrednih poreza u našoj državi.


Za taj predmet izabrala je glavna uprava četiri svoja člana
(gg. dr. Nenadić, dr. Ugrenović, ing. Lenarčić i ing. Ružić). Prvi
je izradio svoj referat g. ing. Lenarčić, ali njegovo stanovište nije
usvojio ni uži odbor niti plenum glavne uprave naročito radi
toga, što je u svom referatu položio važnost na one poreze, koji
se šumarstva vrlo malo ili nimalo ne tiču, te se radi toga premalo
bavio sa izrazito šum. porezima.


Drugi član užeg odbora g. prof. dr. Nenadić ograničio se je
u svojem referatu samo na zemljišni porez, a na druge se nije
uopće osvrtao.


Ostalim članovima užeg odbora povjerena je zadaća, ili da
izmire oba stanovišta ili da izrade samostalan referat. Tu je za*
daću preuzeo g. ing. Ružić, koji je obradio čitav predmet sa sta=
novišta šumarstva, je osim zemljišnog obradio i druga dva pp=
reza, koji se tiču šumarstva i šum. privrede.


Glavna uprava J. Š. U. na svojoj sjednici u Skoplju usvojila
je s nekim manjim izmjenama i dopunama stanovište g. ing.
Ružica, čime je taj predmet konačno riješen.


Radi osobite važnosti ovog predmeta donosimo sva tri refe*
rata. Op. Ur.