DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Milanovvrh 37 D (za g. 1923.); Crkvenac Josip, Bjelovar 50 D (za g. 1923.);
Mareš Dragutin, Podravska Moslavina 50 D (za g. 1923.); Stjepan Kopf, Gospić


32.50 D (za g. 1923.); Bönel Julio, Đakovo 80 D (za g. 1923.); Jurković Fabijan,
Jasenak 80 D (za g. 1922. 30 D i 50 D za g. 1923.); Dunst Viktor, BelUManastir
50 D (za g. 1923.); Ružička Kamilo, Sarajevo 35 D (za g. 1923.); Šćurovski
Nikola, Bihać 50 D (za g. 1923.); Filipović Slavko, Ilok 50 D (za g. 1923.); Budi*
selić Mijo, Sv. Ivan 2abno 50 D (za g. 1923.); Polović Pavle, Ljeskovac 50 D
(za g. 1923.); Pribik Franjo sen., Sarajevo 50 D (za g. 1923.); Pribik Franjo jun.,
Sarajevo 50 D (za g. 1923.); Vuković Petar, Zagreb 80 D (za g. 1923.); Vučković
Milan, Lipovljani 50 D (za g. 1923.); Havranek Josip, Vukovje 30 D (za g.
1924.); Bugarović Ljubomir, Daruvar 50 D (za g. 1924.); Bogičević Aleksa, Pan*
čevo 20 D (za g. 1923.); Kereškenji Vladimir, Sisak 30 D (za g. 1923.); Kariolić
Stanko, Sušak 50 D (za g. 1923.); Vilović Nikola, N. Gradiška 20 D (za g.
1923.); Trötzer Dragutin, Zagreb 80 D (30 D za 1922. i 50 D za 1923.); Gerstman
Arnold, Karlovac 50 D (za g. 1923.); Jovanović Slavko, Mitrovica 50 D (za g.
1923); Novaković Svetozar, Pirot 50 D (za g. 1923.); Gaković Dušan, Han»
Pijesak 50 D (za g. 1923.); Anderka Julio, Vinkovci 30 D (za g. 1923.); Ra»
kovšček Vjekoslav, Obrovac, 35 D (30 D za g. 1923. i 5 D upisnine); Branković
Miloslav, Priština 80 D (30 D za 1922. i 50 D za g. 1923.); Trumić Danilo, Ilok
50 D (za g. 1923.); Gorzo Ladislav, Klenovnik 50 D (za g. 1923.); Strapajević
Đuro, Vinkovci 50 D (za g. 1923.); Tropper Antun, Vinkovci 50 D (za g. 1923.);
Siruček Vjenceslav, Nuštar 50 D (za g. 1923.); Bilinski Stanko, Vinkovci 50 D
(za g. 1923.); Marković Mihajlo, Beograd 50 D (za g. 1923.); Milić Đuro, Brza
Palanka 50 D (za g. 1923.); Doka Janković, Osijek 50 D (30 D za g. 1923. i
20 D za g. 1924.); P. Jaksimović, Ražnja 50 D (za g. 1923.); Damjanović Milutin,
Raška 50 D (za g. 1923.); Korženski Ladislav, Ohrid 80 D (30 D za g. 1922.
i 50 D za g. 1923.); Vasić Petar, Kumanovo 45 D (za g. 1923.); Vučetić Sava,
Beograd 50 D (za g. 1923.); Spasojević Vukota, Beograd 50 D (za g. 1923.);
Cebinac Zvezdan, Beograd 80 D (30 D za g. 1922. i 50 D za g. 1923.); Ćirković
Miloš, Kruševac 50 D (za g. 1923.); Grünwald Josip, Našice 20 D (za g. 1923.);
Gröger Franc, Našice 80 D (za g. 1922. 30 D i za g. 1923. 50 D); Kraljević
Jovan, Beograd 80 D (30 D. za g. 1922. i 50 D za g. 1923.); dr. Landikušić
Stjepan, Beograd 50 D (30 D za g. 1922. i 20 D za g. 1923.); Lasman Dragutin,
Zagreb 50 D (za g. 1923.); Rajković Đuro, Zagreb 25 D (za g. 1923.); Leustek
Albin, Zagreb 80 D (30 D za g. 1922. i 50 D za g. 1923.); Golubović Lubivoj,
Beograd 3 D (za upisninu 1923.); Konjuhov Vasilije, Beograd 5 D (za upisninu
1923.).
Pomagači : Osmanagić Halil, Maglaj 25 D (za g. 1923.).
Pretplatnici : Vlastelinstvo Klenovnik, Ivanec 50 D (za g. 1923.);
Šumska uprava, Teslić 100 D (za god. 1923.); Češko Jugoslovenska knjižara (za


A. Pišu, Praha) Zagreb 100 D (za g. 1923.); I. Jugoslovensko za šum. industriju,
Zagreb 50 D (za g. 1923.); Šumarska škola u Sarajevu 100 D (za g. 1923.).
Iskaz priposlanih priloga fondu za propagandu Jug. Šum. Udruženja.


Bambulović Petar, šumarnik, Turbe 50 D; Šumska industrija Ugar, Turbe
1000 D; Daić (Rotšild) Eduard, prokurista, Sarajevo 300 D; Ing. Babić Bogdan,
direktor, Sarajevo 300 D; Deić Ignjac, direktor, Laondon 100 D; Drvarska