DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


a skala za šumarsko«računarske činovnike može da bude najviše 75 % 1. skale,
računajući 1. grupu 2. kategorije u tome pogledu ravnu šestoj grupi 1. kategorije.


Svima državnim šum. činovnicima i zvaničnicima ima se dati ogrevno
drvo, postavljeno u dvorište (sa kojim dotični slobodno raspolaže) i to po
prednjoj skali kao i za deputatnu zemlju.


Da se izuzetno dade ogrevno drvo nestručnim službenicima u šumarskom
resoru i to u količini 75 % količine za stručne službenike.
Personalu, koji je zaposlen pri inspektoratu za pošumljenje krša, može se
deputat reluirati iz fonda za pošumljavanje krša po pijačnim cijenama.«


G. Pichle r opominje, da se pri tome zaboravilo na naše Križevčane,
koje bi trebalo izjednačiti sa fakultetu jama.
G. Ljuštin a odgovara, da je zakonom regulirano to pitanje, te Kris
ževčani
uživaju isto pravo kao i fakultetlije.
Skupština na to prima rezoluciju o deputatima.


G. Peruši ć govori, da se je zaboravilo raspraviti o prvom dijelu pred*
loga g. Bilića, gdje govori o položaju činovnika u Bosni.
Na predlog predsjednika Čirkovića prepušta se upravnom odboru, da tu
stvar resi.
Potpresjednik Ćirkovi ć zahvaljuje zatim prisutnima na brojnom posjetu
skupštine, te zaključuje skupštinu u 13. sati i 30 minuta.


Iskas uplaćene članarine i pretplate u mjesecu julu za godinu
1922., 1923., 1924.
Redovit i članovi : Mihajlović Jovan, Mitrovica 50 D (za god. 1923.);
Stanić Jovan, Mitrovica 50 D (za god. 1923.); Šarh Ivan, Vukovar 30 D (za
god. 1922.) i 50 D (za god. 1923.); Schürer Ivan, Sarajevo 50 D (za god. 1923.);
Ambrinac Josip, Vrbanja 17.50 D (za god. 1921.) i 32.50 D (za god. 1923.);
Dereta Mihajlo, Otočac 12.50 D (za god. 1921.); Rosić Sreten, Pleternica 55 D
(50 D za god. 1923., 5 D upisnina); Šimić Stjepan, Ogulin 80 D (30 D za god.
1922. i 50 D za g. 1923.); Jellman Bela, N. Gradiška 50 D (za g. 1923.); Fischer
Makso, Novska 20 D (za g. 1923.); Majnarić Marjan, Ravna gora 35 D (za


g. 1923.); Stipčić Filip, Bjelovar 50 D (za g. 1923.); Metlaš Jovan, Zagreb 50 D
(za g. 1923.); Holl Ferdinand, Sarajevo 50 D (za g. 1923.); Brnjas Dragutin,
Ogulin 50 D (za g. 1923.); Popović Dušan, Mitrovica 50 D (za g. 1923.); Gra*
hovac Petar, Mrkopalj 50 D (za g. 1923.); Tropper Ivan, Vinkovci 50 D (za
g. 1923.); dr. Edo Danda, Sarajevo 50 D (za g. 1923.); Zečević Vladimir,
Maglaj 55 D (50 D za g. 1923. i 5 D upisnine); Balonek Franjo, Jajce 20 D
(za g. 1922.); Ščrbašić Karlo, B. Dubica 50 D (za g. 1923.); Vidmar Vilko,
N. Kapela 50 D (za g. 1923.); Lazić Jovan, Petrinja 80 D (30 D za g. 1922.
i 50 D za g. 1923.); Zec Dušan, Petrinja 50 D (za g. 1923.); Matolnik Ivan,
Zagreb 50 D (za g. 1923.); Rosić Sreten, Pleternica 2 D (za pravila); Kauders
Alfons, Sušak 50 D (za g. 1923.); Branko Dereta, Nijemci 50 D (za g. 1923.);
Knežević Luka, Vlasenica 20 D (za g. 1923.); Babić Marko, HansKumpanija
80 D (za g. 1922. 30 D i 50 D za g. 1923.); Gorić Sulejman, Cajnice 50 D
za g. 1923.); M. Marušić, Drnje 35 D (za g. 1923.); Kreč Milivoj, Bjelovar
30 D (za g. 1923.); Nikolašević Julio, Našice 50 D (za g. 1923.); Krašovac Jakob,