DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja


Predsjednik Lenarči ć zahvaljuje govorniku na lepo razloženom pred*
metu; stvar će se predati na pretres III. sekciji.
Tajnik čita stigli predlog min. savjetnika Steve Lukača o istom predmetu.
Zaključuje se, da se i taj predlog dade III. sekciji.
Predsjednik Lenarči ć prekida zatim skupštinu.
Sutradan potpresjednik Ćirkovi ć otvara skupštinu u 11 sati.
Tajnik čita stigle brzojavne pozdrave: šefa kabineta Kraljevića, te nad«
šumara Pajića.
Dr. Lujo Novak izveštava u ime sekcije o Osnovi zakona o
razgraničenju šuma u Južnoj Srbiji.


Potpresjednik Ćirkovi ć predlaže neka se upravni odbor ovlasti da
ministarstvu dade mnenje u smislu izvještaja sekcija, što se prim a jedno «
glasno.


G. ing. i´erušić u ime III. sekcije, a povodom predloga Bilić*Lukač,
o
licitacijama u Bosni iznosi zaključak sekcije, koji ovako glasi:
»1. Ostajemo konsekventni rezoluciji, prihvaćenoj na redovnoj prošlogo*
dišnjoj skupštini J. Š. U., kojom se Udruženje izjavilo načelno protivnim skia*
panju dugoročnih ugovara za eksploataciju državnih šuma i protiv posvemašnjeg
prepuštanja takove eksploatacije u privatne ruke.


2. U konkretnom slučaju, gdje se radi o raspisanoj licitaciji dvaju većih
državnih šumskih kompleksa u Bosni, a na napred spomenutom principu, —
II. redovna glavna skupština J. Š. U. zaključuje, zamoliti gosp. Ministra, da se
najavljene licitacije odgode, dok po glavnoj upravi naročito izabrani odbor
ne prouči cijelo pitanje unovčenja naših šuma, naročito pak sistem bosanskih
ugovora, te iznese predlog, kako da se ove državne šume iskoriste što racio*
nalnije i korisnije za državnu kasu.«
Moli skupštinu, da izvoli ovaj zaključak prihvatiti kao rezoluciju skup*


štine.
Nakon kratke debate prima skupština rezoluciju većinom glasova.
Potpresjednik Ćirkovi ć saopćuje, da su stigle mnoge brzojavke iz


Bosne od strane privatnih lica, kao i okružnog prestojnika, o prilikama na
pruzi Šum. željeznica u Zavidoviću, koje drži u zakupu tvrtka
Ortlieb i Eissler. Spomenuta tvrtka neće da se prugom vozi i druga roba osim
njezina, ma da je ugovorom to dužaa.


Predlaže, da se u tom predmetu predloži predstavka Ministarstvu.
Prima se da upravni odbor izradi predstavku i predloži Ministarstvu.
Potpresjednik Ćirkovi ć predlaže, da se iduća skupština održi u Sara«


jevu. Prima se.
Predlaže, da se Ćehoslovačkom šumskom udruženju pokloni protudar.
Prima se.


Reč uzima Svetozar Ivanović , koji se tuži, da se šumarima sa juga
države, koji služe u najtežim prilikama, ne poklanja dovoljna pažnja u Udru«
ženju. Tako ni jedan od njih nije biran u upravni, financijalni i činovnički
odbor. Radi daljine i teškoće puta ne mogu oni dolaziti na glavnu skupštinu.


Predlaže, da se iduća skupština drži u Skoplju.
Potpresjednik Ćirkovi ć odgovara, da se nije znalo, da imade prisutnih
iz Južne Srbije, a na poziv da se jave nije se nitko javio. Uostalom, u odbo«