DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 52     <-- 52 -->        PDF

622 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


1. Tajnik Marinovi ć predlaže, da se obzirom na jadno stanje lovstva
osnuje X. sekcija rada za lov.
Skupština jednoglasno prihvaća prediog.
U sekciju ulaze gg. Ljuština, Dojković, Metlaš, Turkalj, Balen, Kopriv*
nik, Rohr, Dr. Lenarčić, Sivic, Marinović, Dr. Zoričić, Tirich, Fay, Kopf,
Bjegović, Hellebrant, Ružić, Božić, Piršič, Perušič, Ćeovič, Ilič, Ježič, Dubravčič,
Rihtar, Bajić, Knežević, Ambrinac Juvančić, Tropper, Sirouček, Havrânek.


G. Nikola Petrović govori o režiji u državnim šumama, koje
da država još ne može voditi, te da se time zatiru mali i srednji trgovci, dok
velikima pogoduje. U tom smislu stavlja svoj predlog od lanjske skupštine, koji
se otpućuje III. sekciji.
Gospodin B i 1 i ć govori o prilikama šumarstva u Bosni. Napose iznosi
ovaj pTedlog.
»U Bosni i Hercegovini ne posvećuje se šumarstvu onoliko pažnje, koliko
to zaslužuju tamošnje prilike kraj dugotrajnih ugovora s raznim firmama.


Upliv pojedinih firmi već je tako daleko došao, da se ispravni činovnici,
koji ne rade u interesu firme, iz takovih ugovornih područja odstranjuju.
Tim se ubija svaka ambicija i volja činovnika za tačan i savjestan rad, a tim
ne trpi samo ugled dotičnog sreza već i cijele šumarske struke, ne spominjući
ogromne štetne posljedice i za samu državu, jer će ovako na zahtjev firme
premješteni činovnik u buduće gledati ugoditi firmi u njezinim i neopravdanim
zahtjevima. Predlažem ujedno, da viši državni šumarski činovnici ne mogu biti
u odboru ovakovih privatnih poduzeća.


2. Da se ne forsira s otvoranjem novih ali i zadnjih dvaju šumskih kom<
pleksa svoje vrsti DrinjačasSebešić objirom na neprestano rastuću konjunkturu
drveta — pogodovanom vrlo zgodnim položajem onih kompleksa, obzirom na
trajnost državnih prihoda kao i narodno-gospodarske interese.
U koliko bi to ipak bilo određeno, preporuča se, da država izradi potrebne
željezničke pruge Drinjača—Zvornik, Koviljača i Gor. Vakuf—Prozor—Rama,
jer bi:


1. Ovim gradnjama znatno poskočila vrednost samih tih kompleksa kao
i susjednih šuma, te drugog narodnog bogastva, kao rudokopa žive i si. (Ruda
Mačkara kod GOT. Vakufa.).
2. Omogućila bi se konkurencija i srednjeg i manjeg kapitala, umjesto
da se eksploatacija državnih šuma monopolizira, kao što je to žalibože sad
slučaj kod firme Eissler i Ortlieb u Zavidoviću i Š. I. P. a. D. Dobrlin-Drvar
(bivše Steinbeisove poduzeće).
Promet je na svim željeznicama istina ugovorom zajamčen, ali ga firme
smetaju i čine nemogućim upravo za to, da svaku konkurenciju suzbiju. Tamo*
šnje pučanstvo čiji. je šumski rad glavna privreda, izloženo je pojedinim
firmama na milost i nemilost i ove ga izrabljuju.


Ova bi prometila morala država preuzeti u svoje ruke, a ne prepustiti
ih firmama, kao što je slučaj u Krivaji (firma Eissler i Ortlieb), što je dalo
povoda mnogim i neopravdanim tužbama, tako da su mnogi drvotržci svoje
poslove uzduž ove pruge morali likvidirati, jer je firma promet kočila, mjesto
da i dalje ostane konkurentom i da tako sarađuju na povišenju šumske rente.«


Predlagao zatim opširno obrazlaže svoj predlog.