DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


Prelazi se na izbor nadzornog odbora.


Na predlog tajnika Marinović a ostaje stari nadzorni odbor, tek se
imade izabrati dva zamenika, što je kod prošlogodišnje skupštine bilo pro«
pušteno. Na predlog istog izabrani su aklamacijom gg. rač. nadsav. Zdenko
Wilder i šum. nadsavjetnik ing. Andrija Perušić.


Zatim se bira financijalni odbor, u koji ulaze gg. Obereigner, Stojas
nović, Ljuština, Čeović, Marinović te odbor ad hoc, koji će raspravljati o
materijalnom stanju činovnika. Biraju se gg. Ružić, Božić, Drachsler, Balen,
Pavlić, Grünwald ml., Petrović, Ljuština, Telar, Sava Bojić, Sarnavka, Karop.


5. t. dnevnog reda.
Ing. Roh r izveštava o radu V. sekcije u stvari pravođenja agrarne
reforme, te eksproprijacije veleposeda, prema načelu, izraženom u čl. 41.
ustava. U sednici upravnog odbora u Sarajevu u augustu 1922., zauzeo je
odbor poznato mnijenje, štampao u Šum. Listu. Nato je Ministarstvo
zamolilo, da se u toj stvari stavi konkretan predlog, kojeg je odsek u kons
ceptu izradio i jednoglasno usvojio. Pri izradi predloga držalo se na čelu, da
se eksproprijaciju ima provoditi po načelu potrebe, pa se prema tomu ima


41. čl. ustava svatiti, da eksproprijaciju određuje ne imperativno, nego fakuls
tetivno.
Skupština bez debate usvaje predlog V. sekcije.
Šumarnik B a j i ć izveštava o radu I. sekcije glede zakonske osnove »O


izlučenju šuma i šumskih pašnjaka u Bosni i Hercegovini«. Osnovu su izradi«
vala gg. Dr. Lujo Novak i min. savjetnik ing. Stencl uz pomoć sekcije. Pri
donošenju osnove držalo se načela stvarne potrebe pučanstva, te se u tu
svrhu imadu izlučiti potrebne površine, koli od države toli od privatnika.


Čita obrazloženje.


Skupština bez debate prima izvještaj sekcije.


Budući ostali radovi sekcija nisu dovršeni, prelazi se na šestu točku
dnevnoga reda. Budžet za narednu godinu.


Posle odmora od 15 minuta blagajnik Čeović čita budžet za narednu godinu.
Po tom se otvara debata.
Gosp. Jovo M e 11 a š predlaže da se neuplaćena članarina ubere putem


nadležnih ureda, koji bi moralnom silom djelovali na članove.


Blagajnik Čeovi ć nadopunjuje predlog, da se nemarne članove briše, a
zaostala članarina da se utera sudbenim putem te da se takovog člana ponovno
primi tek onda, kada ponovi uplatnu pristupninu.


Primaju se jednoglasno oba predloga.
Blagajnik Čeović iznosi predlog prof. Dr. Levakovića, da se nas
grada tajniku i blagajniku povisi, bar za 100%.


Predlog upravnog odbora glasi, da se plata blagajniku izjednači sa platom
tajnika, t.j. obojici po 1000 Din mesečno, tipkačici da se povisi na 1500 dinara
mesečno.


Osim toga, da se dade tajniku Marinoviću za prošlu godinu nagradu od
3000 Din, jer mu se ne povisuje mjesečna plaća.
Skupština jednoglasno usvaja predlog odbora.
Po svršenoj debati skupština jednoglasno prima budžet za god. 1924.
Prelazi se na 7. točku dnevnoga reda: eventualija.