DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 50     <-- 50 -->        PDF

620 Iz Jugosl. Sumar&KOg Udruženja.


Prelaze se na četvrtu točku dnevnoga reda, na izbor novih
članova upravnoga odbora.
Potpresjednik Ć i r k o v i ć predlaže kandidacijoni odbor od gg. Urbasa,
Kolibaša, Vučetića i Bajića, što se prihvaća.
Posle odmora. Gosp. Vučetić čita kand. listu.


Budući skupština aklamacijom ne prihvaća sve kandidate, to se nakon
kratke debate, a na predlog g. Čeovića proširuje kandidacijoni odbor sa novim
članovima: Duduković, Bojić, Fay, Telar, Pahernik, Lang, Šivic, Marković,
Fichier, Tocauer.


Predsednik prekida skupštinu, te određuje nastavak u 16 sati.
Popodne u 16 sati i 30 minuta otvara skupštinu potpresjednik Lenarčić, te


poziva da skupština dade počast umrlim članovima.
Tajnik čita listu pokojnika:
Utemeljači: Marko grof Pejačević, Našice,


Dragan Lončarić, Sušak;


Redoviti: Ing. Julije Sztehlo, Teslić.
Stjepan Živčić, šumar Teslić.
Ing. Levin Heisinger, nadšumar Bjelovar,
Josip Alković, nadšumar Vinkovci,
Josip Schauta, šum. savjetnik,
Matija Wiltschnig, šum. upravitelj,
Vjekoslav Bauer, nadšumar u m.,
Dr. Ivan Tavčar, Ljubljana.


Skupštinari ustaju i kliču: Slava!


Zatim čita naknadno stigle brzojave: Gen. direk. Vasića, načelnika Buko*
vale, Jovanovića, Gačića, Dr. Djoke Jovanovića, min. savjetnika Lukača i
Dr. Vase Vučkovića.


Prelazi se na izbor članova upravnog odbora.
Milan Markovi ć čita slijedeću kand. listu kand. odbora:
Potpresjednici: Miodrag Stamenković, Risto Stojanović.
Članovi odbora po čl. 17.: Sava Bojić, Stjepan Nikić, Roman Sars


navka, Rudolf Pilepić, Dr. Aleksandar Ugrenović, Vilim Dojković, Miloš Čir«
ković, Petar Manojlović.
Članovi odbora po čl. 16.: Josip Grünwald, Petar Rohr, Dr. Djuro
Nenadić, Dr. Josip Balen, Cvjetko Božić.
Ćirkovi ć izjavljuje, da se ne prima izbora za čl. upravnog odbora. Isto


i gosp. Dojković.
Petrovi ć protestuje što nije kandidovan nitko iz Južne Srbije.
Potpresjednik Lenarčii ć izjavljuje, budući se nije lista jednoglasno


primila, to se u smislu pravila ima preći na pojedinačno tajno glasovanje.
Razvija se debata, u kojoj učestvuje gosp. Čeović, Marinović, Duduković,
Simonović, Metlaš, Vac.
L j u š t i n a predlaže da ostane stari odbor, a R u ž i ć dodaje, da koji
član staroga odbora ne želi ući u novi odbor, neka se sam zahvali.
Potpresjednik Lenarči ć stavlja na glasanji predlog Ljuština Ružić, koji
skupština jednoglasno prima.
Pošto nijedan član starog odbora ne otstupa, ostaje stari upravni
odbor i za narednu godinu.