DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 48     <-- 48 -->        PDF

618 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


i) izaslanika Kranjske industrijske družbe ing. Mirka Susteršića;
k) predsjednika Društva Okrajnih Gozdarjev, Josipa Drachslera;
/) predsjednika Gradskog Poglavarstva Ljubljana, opć. savjetnika dr.
Jožu Pirea;
m) predsjednika društva gospodarskih i šumarskih činovnika u Oseku ing.
Petra Rohra;
n) predsjednika Ljubljanske sekcije Udruženja Inžinjera i arhitekta ing.
Milana Šuklje;
o) predsjednika Saveza Industrijalaca u Ljubljani ing. Antuna Rudeža i
dr. Rekara;
p) predsjednika Jugoslovenskog Saveza za promet stranaca u Sloveniji
tajnika Antuna Pintara;
r) potpredsjednika Udruženja Inžinjera i Arhitekta, inspektora ing. Vojka
Koprivnika;
s) predsjednika Udruženja Šumarskih podčinovnika u Vinkovcima, nadlu*
gara Milana Šoića, i
v) gg. novinarske izvjestitelje: »Jutra«, »Slovenskog Naroda«, i »Jutarnjih
Novosti«.


Potpredsjednik Ćirković podjeljuje riječ g. ing. Bedrichu Fiirstu, koji u
ime »Ustredni Jednote Čehoslovenskeho Lestninstva pozdravlja J. Š. U. te nas
glasuje, da oni svojim posjetom vraćaju učešće naših delegata na njihovom
zboru u Banskoj Bistrici u Slovačkoj.


Ističe bratstvo dvaju naroda i veli: »Teški bojevi, koje je Vama i nama
nametavala prošlost i sadašnjost na obranu domovine te sačuvanje materin»
skog jezika i narodne samostalnosti, nas su približili i po značaju borbe, te
našli izraza u proleću 1918. u vrijeme okrutnog svjetskog rata u našoj zlatnoj
Prahi, u glasovitoj izreci: »Vjernost za vjernost, a vjernost za uvjek.«


Ove riječi duboko su se usadile u srca Vaša i Česko«slovenske braće, te
se je njihova zvučna jeka čula i u najudaljijim dubljinama šumskih samoća,
otkuda se ovaj pozdrav danas na moja usta k Vama vraća.


Kao gajitelji i budući stražari tako ogromnog imetka, koji nam predstava
ljaju šume u Vašoj u našoj i drugim slavenskim državama, imademo pravo
i dužnost, da stručnu svoju šumarsku zadaću riješimo mnogo puta sa stano*
višta slavenske uzajamnosti i stim više, što smo kroz tako duge i mnoge godine
— kao što je to> bilo kod nas — morali podrediti svoje osjećaje kao šumari —
tuđinskim uplivima po strani.


Ova činjenica bila je povodom, da smo se na našem zboru, što je održan
u Banskoj Bistrici, odlučili s Vašom gospodom delegatima, da utemeljimo »Sias
venski Šumarski Savez«, koji bi imao zadaću, da u šumarstvu ujedini sve sla«
venske narode u svrhu unapređenja slavenskog šumarskog gospodarstva i lov»
stva te podignuća narodne svijesti cijelog slavenskog šumarstva!


Molim, da na današnjem ovom zboru blagoizvolite izreći svoje pristajanje


za osnutak ovoga »Saveza«.
Pozivljući naše članove, da u što većem broju dođu na njihov naredni
zbor u Čehoslovačku svršava svoju izjavu sa željom, da skupština što bolje
uspije i svršava poklikom: »Lesu a lovu Zdar!«


Skupština je saslušala govor sa velikom pažnjom, te je oduševljeno akla»
mirala govornika.