DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 617


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Izvadak


iz Zapisnika II. redovite glavne skupštine »Jugoslovenskog Šumarskog Udru»
ženja«, obdržavane dne 20. i 21. augusta 1923. u Ljubljani, u zgradi Narodnog
Doma.


Potpredsjednik Ć i r k o v i ć otvara skupštinu u 10 sati te ispričava ots
sutnoga predsjednika gosp. Milana Turkovića, koji je bolešću spriječen.


Pozdravlja prisutne članove osvrćući se na rad Udruženja od postanka
do danas, koji je rad do sada u glavnom bio organizatorni te savetodavni i
pomoćni, u koliko je udruženje preuzelo na sebe izrađivanje te ocenjivanje
samih zakonodavnih osnova. Odsada će rad moći krenuti više strukovno»
naučnim putem.


Predlaže, da se pokrovitelju Udruženja Nj. Vel. Kralju pošalje brzojavni
pozdrav.
Sastav depeše prihvaća skupština dugotrajnim i burnim klicanjem »Živio
Kralj!«


Nadalje predlaže, da se pošalje brzojavna depeša gospodinu Ministru
Suma i Rudnika dr. Milanu Srškiću i Čehoslovačkom ministru Zemljedelstva
dr. Milanu Hodži.


Po pročitanju depeše nastaje klicanje bratskom Českoslovačkom narodu.
Skupština bira na predlog predsjednika dva tajnika za vođenje skupštin*
skog zapisnika: gg. ing. Aleksandra Bogičevića te ing. Stjepana Šurića, a za
overu zapisnika gg. načelnika Slavoljuba Ilica, nadsavjetnika Đuru Telara te
dvor. svet. ing. Josipa Rustiju.
Potpredsjednik Ćirkovi ć izvešćuje o sudelovanju izaslanika J. Š. U.
na kongresu Čehoslovačkog šumarskog društva u Banskoj Bistrici, te po tom
uz burne ovacije ćele skupštine predstavlja Českoslovačke izaslanike: gg.
Bedfiha Fürsta, predsjednika českoslovačkog šumarskog društva, dr. ing.
Šimana, generalnog direktora šumarstva u Ministarstvu Zemljodelstva u Pragu


te ing. Maleca.
Zatim predstavlja ove izaslanike:
a) Od strane Ministarstva Šuma i Rudnika načelnika kabineta dr. Luju


Novaka, načelnika Slavoljuba llića, te min. savjetnika ing. Zoltana Stencla;
b) od strane Ministarstva Poljoprivrede i Voda: načelnika odseka gosp.


Ivu Sancini=a;
c) izaslanika Agrarne Direkcije inspektora ing. Viljema Puticka;
d) šefa Direkcije šuma u Ljubljani min. savjetnika ing. Josipa Rustiu;
e) zastupnika konzulata Čehoslovačke Republike dr. Otokara Beneša;


f) izaslanike Trgovačkosobrtničke Komore u Ljubljani, predsednika Ivana


Kneza te tajnika dr. Viktora Murnika;
g) izaslanika Kmetijske Družbe predsjednika g. Jarca;
h) izaslanika Slovenskog lovačkog društva, predsednika dr. Ivana Lovren*


čiča, te potpredsjednika Mateja Hafnera;