DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Bilješke. 615


SHS, koje eksploatiraju, prerađuju ili se bave sa trgovinom drva na veliko, na
gornja pitanja odmah i tačno odgovore, jer je to u njihovom vlastitom interesu,
a ovakav adresar je za našu privredu od najvećeg i neocjenivog značaja.


Književna objava.


Uredništvo Almanaha Kraljevine S. H. S. izdaje novi svezak
ekonomskog dijela. U tom će svesku izaći i šumarstvo pod re*
dakcijom ing. Marinovića.


Da se omogući nabava ovog djela i onoj gg. šumarima i osta*
lim interesentima, koji ne mogu nabaviti cijelo djelo (200 Din),
bit će otisnuto kao posebno izdanje »Šumarstvo Kralj e*
vin e S. H. S.«, u kojem je prikazana statistika, organizacija,
trgovina i industrija, šum. nastava itd. cijele kraljevine općenito
kao i po pokrajinama (pojedine dijelove napisali su: za Sloveniju:
ing. Šivic; za Vojvodinu: ing. Čmelik; za Dalmaciju: ing. Grubić;
za Crnugoru: Začiranin, a ostalo ing. Marinović). Ovo je prvi pri*
kaz cjelokupnog šumarstva naše države po najnovijim podacima.
Posebni otisak izlazi u slučaju dovoljnog broja pretplatnika.
Knjiga će stajati u pretplati 30 Din bez poštarine.


Naručbe prima: Ing. Milan Marinović, Zagreb, Vukotinovi«
ćeva ul. 2.


Bilješke.


Prvi doktor šumarstva na našem fakultetu.


Dne 30. juna o. g. promoviran je na čast doktora šumarstva naš
prijatelj i suradnik g. ing. Josi p Balen , položivši propisane stroge ispite
kako smo to već prije javili.


Promocija je obavljena na svečan način u auli zagrebačkog sveučilišta
uz brojno učešće zagrebačkih šumara te ostalih prijatelja i znanaca mladog
doktora.


Sveučilišni rektor Dr. Đuro Nemadić istakao je u svom pozdravnom
govoru osobito svoje veselje nad slučajem sudbine, da on, prvi rektor-šumar,
promovira prvog doktora-šumara. Nadalje je istakao važnost ove promocije po
naš gosp.-šumarski fakultet i struku. Od križevačkog zavoda došli smo evo do
fakulteta, a šumarima se pruža prilika, da kod svoje kuće postignu najvišu čast
naučenjaka.


Našem prijatelju Balenu od srca čestitamo sa željom, da ovaj događaj
bude samo poticaj i uslov za razvijanje dalnjeg njegovog korisnog rada na
polju aktualnog pitanja našeg krasa. Mnogo je pitanja, koja imade da riješi
naše šumarstvo, a koja pitanja iziskuju izgrađene ljude, specijalne stručnjake,
a među tima je jedno od najvažnijih 60.000 km3 krša! Do sada je riješenje tih
pitanja zapinjalo uz ostalo još i s toga razloga, što smo imali mnogo dobrih