DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 44     <-- 44 -->        PDF

614
Literarni pregled.


povlači za sobom povećanje ponude, a smanjenje potražnje. Zatim raspravlja o
valutarnom problemu, koji mora da se za nas povoljno riješi podesnom
valutarnom politikom, koja ima ići za tim, da povećamo potražnju našeg
novca, a time i njegovu kupovnu vrijednost naročito u inostranstvu, što mos
žemo postići najprije povećanjem našeg izvoza.


Rasprava je napisana vrlo lijepim stilom i pisac pokazuje duboko pozna*
vanje svih naših današnjih socijalno^ekonomskih problema.


Ova će knjiga sigurno zanimati sve naše privredne krugove, jer će u
njoj naći štošta nova te će se na taj način orijentirati i uputiti u današnje
stanje naše privrede te se upoznati sa njezinim zahtjevima, pa ju svima najs
toplije preporučamo.


Ovu drugu knjigu Agrarne biblioteke slijedi u najkraćem vremenu treća
knjiga i to od g. Oskara Ivon^Bilića, nadzornika vinarstva u Šibeniku, o »Bo=
lestima i manama te pripravljanju vina«.


Cijena je drugoj knjizi 10 Din, štampana je ćirilicom, a može se nabaviti


u svim knjižarama i u uredništvu »Meje« Zagreb, Jurišićeva 16. Narudžbe za
knjižare vrši knjižara Zabavne biblioteke u Zagrebu, Frankopanska 1.
*


Adresar Industrije drva za Kraljevinu SHS. Uredništvo »Drvotršca« u
Zagrebu, nastojeći da udovolji potrebi trgovačkog svijeta i da poluči što tijes*
nije veze između proizvađača i trgovaca drvom s jedne i kupaca s druge
strane, odlučilo je pristupiti sastavljanju adresara cijelokupne industrije drvom
u Kraljevini SHS. U tu svrhu razaslalo je na sve interesente, koji u kategoriju
eksploatacije, preradbu i veletrgovinu drvom spadaju, jedan upitni arak sa
slijedećim sadržajem:


1. Točan naslov Vaše tvrtke (firme);
2.
Mjesto, ulica i kućni broj, u kojem je glavno sjedište (glavna uprava)
Vaše tvrtke i broj telefona;
3.
Mjesto i zadnja pošta (ili željeznička stanica) u kojem je Vaša tvor*
nica za preradbu drva i broj telefona tvornice;
4. Ime i prezime vlasnika poduzeća ili ravnatelja;
5. Brzojavni naslov za Vašu glavnu upravu;
6. Koje je godine Vaše poduzeće osnovano?
7.
Dionička glavnica u Dinarima;
Koliko imadete svega skupa namještenika;
8.
Spada li Vaša tvrtka pod producente i veletrgovce ili se bavi samo s
trgovinom na veliko?
9. Točan
opis svih proizvoda koje Vaše poduzeće izrađuje ili s kojima
trguje na veliko;
10.
Koji su specijaln i proizvodi Vašeg poduzeća ili s kojim se sp,es
ci j alni m poslovima bavi Vaše poduzeće?
11. Koje proizvode izvažate u inozemstvo?
Da se na taj za našu privredu osobito važan Adresar uzmogne što savršen
nije urediti, moli Redakcija »Drvotršca« u Zagrebu, da sve tvrtke u Kraljevini