DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Literarni pregled. 611


i 2. koncentrira pomoću kornere, organizacija. Danas je na žalost velik dio
šum. trgovaca bez ikakove strukovne i komercijalne kvalifikacije. (To je na
žalost i u ostalim pokrajinama! Op. p.) S pravom veli pisac riječi, koje bi se
mogle protegnuti na svu državu: »Moderna trgovina kakvegod struke zahtijeva
ne samo potpunu stručnu kvalifikaciju, već i visoku opću i trgovačku izobrazbu.
Prirođena trgovačka spretnost, koja je kroz desetke godina bila dostatna šum.
trgovcima, nije danas dostatna ni za produkcijsku, a kamo li za komercijalnu
samostalnost.« Od stručnih članaka vrlo su dobri i poučni članci: J. G o e d es
rera O domaćem šum. obrtu; dr. ing. Krâla O mogućnosti dal*
njeg tehničkog razvoja šumarstva obzirom na ele´ktrifi*
kaciju zerrflje i iskorišćenje vodenih snaga; ing. Fasana O
zagrađenju bujica; ing. Ziernfelda: O šumama vjerskog fonda
u okolici bledske šum. uprave i dr. Spiller*Muysa: Agrarna politika
i agrarne operacije u Sloveniji. Ostali članci nemaju toliko stručnog karaks
tera, koliko namjeru, da učesnicima skupštine prikažu sve prirodne ljepote i
kulturne ustanove Ljubljane i Slovenije. Svi su ti članci tako lijepi i napisani
takovom pomnjom i ljubavi, da ne samo ne kvare, nego još povećavaju cjelo*
vitost inače stručnosšumarske knjige. To je Opis Ljubljane i Bleda
od g. dr. Andrejke; Planine u Bohinju i okolici Bleda od g. vi. sav.
Detele i Ribarstvo u Sloveniji od g. Plemelja.


Razvoj družbe trbovljanskih rudnika dospio je u knjigu
radi namjeravanog izleta u Trbovlje (koji je radi tehničkih poteškoća izostao).
(Ovaj opis kao i »Izlet na Pokljuku« mogao je po našem mišljenju doći
u posebnu brošuru ili na kraj knjige kao dodatak.) Knjiga je ukrašena s
42 slike, od kojih su nekoje vanredno uspjele, osobito naslovna slika.


Na koncu spominjemo zaslugu našeg vrlog trudbenika na stručnom polju


g. ing. Ružica, koji je mnogo doprineo svojim prevodima nekojih članaka, da
knjiga bude pristupačna i onima, koji slabiji vladaju slovenskim jezikom.
Bez ove knjige ne bi smjela da bude ni jedna šumarska biblioteka, jer se
sama po sebi preporučuje. Ing. Marinović.


*


Češka književnost.


»Lesnickâ prâce« (organ českosslovačke šumarske Matice) donosi u g. 1923:


Br. 1. D r. K om a r e k — dr. Breindl: »O uzroku i tečaju polijedrije,
bolesti Liparis monaeha«. Ing. Hart : »O prirodnom pomlađivanju«. Ing .
Strachota : »Estetika šume«. Žak : »Razvijanje debla u visokoj šumi«.
Mišek : »Iz starih dana«. Šauer : »O reformi uređenja šuma«.


Br. 2. Ružička: »O učinku lepka protiv L. monaeha«. Dr. Komarek


— Dr. Breindl: (Nastavak). Ing. Havelik: »Tehnička svojstva drveta
uginuloga od L. monaeha«.
Br. 3., 4. D r. Havelik: (Nastavak). Ružička: (Nastavak). Ing.
Fürst : »Štete počinjene po L. monaeha«. Pavliček : »Pašarenje u šumama«.
Br. 5. D r. D o m i n : »Botaničke bilješke o smreki«. Ing. Nimbursky:
»O tabelama prihoda«. Ing. Landry : »Avijoni u šumarskoj službi«.
Br. 6. D r. Mačku : »Novi putevi u riješenju pitanja sporednih šumskih
produkata«. Ing. Hemma : »Saveznici šumara u borbi protiv štetnih insekta