DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Literarni pregled. 609


Među primljenim rezolucijama važan je zaključak za osnutak Među=
narodnog saveza drvne trgovine. Zanimivo je, da je šumarstvo
čsl. republike uzelo vidnog utjecaja kod ove konferencije pa se može reći,
da je ono u glavnom i vodilo glavnu riječ sa strane čsl. šum. privrede. To je
posve razumljivo, ako se uvaži, da drž. šum. uredi naročito u Slovačkoj nisu
preuzeli u vlastitu režiju samo eksploataciju šuma, već i sve državne pilane te
s njima skopčani komercijalni dio i prodaju prerađevine u inozemstvo be z
posrednika.


Ako i nismo prijatelji industrijalizacije drž. šuma u drž. režiji, držimo ipak
da naše šumarstvo ne može kod sklapanja internac. saveza izostati već i zato,
jer će se ondje odlučivati i o čisto šumarskim pitanjima
(eksploatacija, Statistik a), pa da se ne dogodi, da se o nama
odlučuje — bez nas. Marinović.


Literarni pregled.


Ing. Anton Šivic: Gozdarstvo v Sloveniji.


Naša domaća privredna literatura je vrlo siromašna pa smo sretni kadagod
dobijemo koje novo dobro djelo.


To vrijedi još više za šumarskoeprivrednu književnost, koja se počela
razvijati zapravo tek iza prevrata. Nedostatak se osjeća tako u pogledu naučnih
stručnih djela kao i u pogledu statističkih prikaza, opisa itd. pa mnogi od nas
mora priznati, da o nekim krajevima naše velike države nema ni pojma, jer
ih ne samo da nije vidio, nego ih nije našao nigdje ni opisane. Ono malo mono*
grafskih prikaza pojedinih krajeva rastureno je po listovima i časopisima ili po
već rasprodanim knjigama tako, da je skrajnje vrijeme, da već jednom dobi*
jemo valjan i detaljan prikaz šumarstva cijele naše države.


Tome nedostatku htjela je udovoljiti Podružnica našeg udruženja u Ljubs
ljani makar djelomično, donoseći detaljan prikaz i opis šumarstva svoje uže
domovine, ubave Slovenije prilikom glavne skupštine J. Š. U. u Ljubljani. Bez
oklijevanja moramo priznati, da je ova ideja svake hvale vrijedna i da se ova
skupština nije mogla ljepše ovjekovečiti, nego li na odabrani način. Ideja, koju
su potakli inžinjeri i arhitekti na sarajevskoj skupštni, donoseći privredni
prikaz Bosne i Hercegovine, prihvaćena je evo i po našoj Podružnici s tom
izmjenom, da je ona donijela prikaz samo onog dijela, koji nas šumare i šum.
privrednike najviše zanima.


Uspjeh ovog djela bio je potpuno osiguran onim momentom, kada je
uređenje knjige povjereno šum. nadsavjetniku g. ing. Š i v i c u. U našoj je
državi vrlo malo stručnih radnika, koji se mogu pohvaliti ovako plodnim i
vrijednim stručnim radom kao naš odlični drug g. ing. Šivic.


Skroman i tih u svom radu i saobraćaju, stekao je bez vike i reklame
samo ustrajnim i neumornim radom glas i ugled, koji je već davno prije našeg
narodnog ujedinjenja prešao granice njegove uže domovine.


G. Šivic je vrsno organizovao literarnu stranu knjige, okupivši oko sebe
najbolje stručne slovenske pisce.