DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 38     <-- 38 -->        PDF

608 Šumska industrija i trgovina.


kove promjene na stroju. Širina reza je 17 mm (koja je okolnost kritikovana
po stručnjacima radi gubitka drveta), a težina stroja je još uvijek tolika, da
s njim, osobito u teškom terenu, ne može uspješno kretati.


Sada naviješta jedna bečka tvrtka, da će početkom dojdućeg mjeseca
staviti u promet jedan posvema novi stroj, koji pobuđuje nadu, da će se u
najkraće vrijeme sveopće uvesti, ako bude imao sve one prednosti, koje iz=
umitelj ističe. Ovaj novi stroj nazvan »Gora« imat će težinu od 20 fcg te će
prenašanje radi malene težine biti vrlo jednostavno. Motor, koji je tvorevina
jedne bečke tvrtke motora, biti će tako građen da je uporaba istoga u vodo»
ravnom i okomitom pravcu bez utjecaja na razvitak snage, a moći će ga svaki
nadničar razumjeti i posluživati, te što je osobita prednost, stroj se može
odmah na svakom mjestu u pogon staviti bez obzira na temperaturu i vrijeme.
Jakost motora je 4 Hp. Lanac za rezanje bit će samo 8 mm debeo, što znači
uštednju prilikom rezanja.


Način uporabe stroja je isti kao kod rukovođenja obične testere, te su
za rušenje stabala samo 2 radnika potrebna. Kao primjer navada se, da se
stablo od 60 cm premjera može prerezati za 1 i pol minute. Sigurnost pogona
je u svakom pogledu osigurana; cijeli stroj je u jednoj kutiji smješten, koja
se tek u času rezanja otvara. (Kod niže otisnutih slika nema zaštitne kutije,
da sam uređaj stroja bude pregledniji. Za pogon motora treba će mješavina
benzina i ulja i to na dvije litre benzina jedna osmina litre ulja, a na deset
radnih sati pet litara ove mješavine.


Cijena će biti umjerena tako, da će ne samo industrijalac koji iskorišćuje
velike komplekse biti u stanju da si ga nabavi, nego svaki trgovac drvom
i svako veće gospodarstvo.


Predaleko bi nas vodilo, da se u okviru ovoga članka navedu daljnji
detalji i prednosti ovoga stroja; praktična uporaba najbolje će pokazati, u ko*
liko će stroj odgovarati namjeravanom cilju. Mi ćemo svojedobno o iskustvima
s ovim strojem javiti. Svakako bi ova novost u slučaju dobrog uspjeha izazvala
velike promjene u načinu šumskog rada. Hajde.


Internacijonalna drv. konferencija u Bratislavi.


Dne 31. VIII. i 1. IX. o. g. održana je u Bratislavi internac. drvarska kons
ierencija uz brojno učešće svih srednjoevropsikih zemalja.


Svoje zvanične delegate poslala je Francuska, Italija, Rusija, Holandija,
Njemačka, Austrija, Madžarska i Rumunjska. Iz Jugoslavije bilo je 5 delegata
(Ing. Rudež i Goriup (Ljubljana); dir. Križnić (Maribor); dir. Hurle (Dobrlin)
i ing. Marinović (Zagreb).


Cilj je konferencije bio uglavnom taj, da si ratom zavađeni narodi pruže
ruke na polju ekonomskog rada te naročito u pogledu drvne trgovine potraže
način za nesmetan razvoj međunarodne izmjene dobara šumske privrede. U
tom pogledu radile su 4 sekcije i to: za internac. statistiku, ujednoličenje
mjera, carinske i si. odredbe te internac. savez drvne trgovine. U svim sekcijama
iznijeti su vrlo dobri i poučni referati. (Radi pomanjkanja prostora ne možemo
ih donijeti pa upućujemo gg. čitatelje na »Jugoslav. Šumu«, koja je donijela veći
dio referata.)