DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Šumska industrija i trgovina.


Novi izum stroja za obaranje stabala.


U cjelokupnoj šumskoj i drvnoj industriji osjećao se je dosada nedostatak
uporabivog i lahko prenosivog stroja za obaranje i rezanje stabala, osobito
u pogledu zahtjeva, koji se na ovakav stroj stavljaju obzirom na trajnost, sis
gurnost pogona i cijenu. Svi dosadašnji pokusi, da se iskonstruiše ovakav
praktični stroj, koji bi današnju tako skupu radnu snagu nadomjestio, osujes
ćeni su uslijed pomanjkanja odgovarajućeg motora, koji bi imao ne samo
malu težinu, nego bi zajamčio i racionalno iskorišćavanje snage.


Do sada su poznate dvije vrste strojeva za obaranje i rezanje stabala i to:


1. s čeličnom kočenom testerom (starres Sägeblatt),
2. s lancem za rezanje (Schneidekette).
Pod prvu vrstu potpada bezbroj izuma u najraznovrsnijim oblicima, a
jedan od prvih strojeva ovoga sustava bio je konstruisan god. 1861. u Americi
od Hamiltona poput listarice (Fuchsschwanzsäge). Ovaj izum je slijedilo, kako
navedesmo, mnogo drugih, ali je većina ovih strojeva bila za praktični rad
uslijed njihovog kompliciranog i osjetljivog sustava sasvim neuporabiva.


Sasvim drugi rezultati su polučeni sa onakovim strojevima, koji su snab»
djeveni namjesto čelične s običnom testerom sa lancem za rezanje. Ovakovi
strojevi su tek zadnjih godina konstruisani, te je i ovdje bilo mnogo pokusa
prije nego što se je došlo do faktično valjanih rezultata. Medju prve ovakove
strojeve spada izum Amerikanca Cannon, koji je god. 1910. izumio stroj sa
retirirajućim lancem za rezanje (slično našoj slici 1.), ali je davanje pogonske
snage bilo tako nesavršeno, da stroj nije bio praktično uporabiv.


Drugu vrstu ovakovog stroja sastavio je švedski inžinir Westfeit. — Ovaj
stroj sastoji se zapravo iz tri agregata t. j . motora, vretena i lanca sa okvirom
u obliku poluge, te je ova poluga vrlo masivno građena, da uzdrži napetost
lanca. Za rezanje raznih debljina stabala potrebni su okviri (t. zv. sekteri)
raznih veličina, te im se težina mijenja izmedju 18 i pol i 37 feg. Motor, koji
razvija snagu od 5—6 Hp, težak je oko 40—50 feg, te uzevši u obzir, da se pri
obaranju stabala srednje debele šume mora uzeti 2—3 okvira, to dolazi u
obzir sveukupna otpremna težina od 80—110 feg.


Uspjesi koji su sa ovim strojem polučeni bili su veoma povoljni, te je
stroj osobito za vrijeme rata bio vrlo mnogo upotrebljavan. Na okolnost, da
je cijela sprava preteška te uslijed toga za transport u strmom i neprehodnom
terenu nepodesna, bila je uzrokom, da se stroj do sada nije sveopće uveo.
Za poslugu stroja potrebna su 3—4 uvježbana radnika a potrošnja benzina
iznosi na sat ll/s litru.


Prošle godine prikazivala je austrijska tvrtka Povolny jedan stroj na
proljetnom bečkom velesajmu, koji je pobudio sveopći interes stručnjaka. Ovaj
stroj nazvan »Lega« sastoji se iz motora, jakog 2 Hp, a cijela sprava imade
težinu od 45 feg, što prema prije navedenom švedskom izumu znači veliku
prednost. Broj okretaja motora u minuti je 1600, a brzina zubi 6 u svakoj
sekundi. S ovim strojem se mogu prerezati stabla od 80 cm premjera bez ika*
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Šumska industrija 1 trgovina.


0ÇPta66?C:6^6a6 6«S*6´>6t»a´
?Ç»flOÇ9999^99B´l)?V?0ÎS9î0ttvM<,,?<´?îi.i**»Vi9fl´*««i


Slika 1 : Stroj »GORA« sa motorom.


w^


Slika 2: Stroj »GORA« kod obaranja stabala.


Slika 3: Stroj »GORA« kod prerezivanja debala.