DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 30     <-- 30 -->        PDF

600 Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


ske drče, dosti daleč od mojega podpečja. Došel je končno tuđi
do tega temnega brloga.


Od tarn je bil čaroben razgled proti vzhodnemu stenju brez*
dna na eni strani, oziroma v globočino jame na drugi strani.
Velikanske dimenzije v dolžino, širino in visino obokov hrama,
takorekoč ob vhodu v podzemeljske etaže Gradišnice so pre*
kosile vsako moje pričakovanje. Najboljši popis jamske scenes
rije in čudnih barv stenja ter naravne oblike stropov, kupol in
obokov ne more nikdar slike nadomestiti. Vzlic temu pa moram
ta vhod v globočino pod Gradišjim vrhom nekoliko popisati.


Skoraj več kot 30 m visok gotiški obok, ki je deloma gro*
zeče razpokan, visi nad ogromnim hramom in je naslonjen na
razkrojenem stenju te podzemeljske galerije, ki drži prav strmo
proti severu navzdol v temno globočino. Divnost te scenerije
kaže in poveča tuđi od stenja in stropa odpadlo skalovje in
debelo kamenje, ki leži v tem hramu nagomiljeno kakor na raz*
valinah predzgodovinske zgradbe.


Tukaj se nahaja nekoliko višje nad tem skalovjem ono pod*
pečje, iz katerega sem tuđi opazoval ropotanje kamenja, dol
vrženega po delavcu Dolencu. To kamenje je priletelo prav
hitro dol in je skakalo z veliko brzino po strmini v jami leže*
čega kamenja, tako da je vsak debelejši kamen dalje na drči
povzročil ropotanje in drsanje tam nasutega gramoza. Vsled tega
je bilo slišati po vsakem dol vrženem debelem kamenju več mi*
nut padanje drobcev v globočino. Na ta način je nam to ropo*
tanje označilo strmino in nevarnost te drče, ki se nahaja ob
desnem stenju te gorostasne galerije.


Zgoraj omenjeno podpečje, ležeče ob levi strani te galerije,
je nam služilo za varno shrambo vsega jamskega orodja in ži*
veža. Došli so srečno vsi trije delavci in prinesli s seboj vse
potrebne stvari za naše delo v jami. Nekoliko vreč in zabojev
smo imeli že na skladišču podpečja. Spravljena je bila tuđi velika
košara z obleko in odejami, z živežem in pijaco ter z vsemi
potrebščinami za našo ekspedicijo. Končno nam je bilo oddano
tesarsko, štancarsko in vse drugo jamsko orodje ter 40 m dolga
vrvena lestvica. Tako smo imeli srečno vse potrebno orodje v
jami na razpolago.


Primerno opremljeni smo nastopili prvo potovanje od na*
šega skladišča navzdol v jamo radi raziskovanja razmer in
strmin zgoraj označene galerije. Mlađemu Dolencu sem pred
odhodom naročil, da mora našo podpeč kolikor toliko urediti
za jamsko stanovanje, ozir. napraviti primerne prostore za naš
odpočitek in za ogrevanje hrane in pijace.


Naše potovanje navzdol po strmih piasteh apnenca je bilo
sicer dosti težavno vendar pa popolnoma sigurno ob stenju na
levi strani te galerije. Več kot 90 m dolga, strmo ležeča galerija
kaže različno visoke plasti ter stopnice, ki držijo od severoza*
pada proti jugovzhodu, od levé do desne stene galerije. Enako