DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


Takšna ekspedicija je seveda zahtevala izvestne priprave
potrebnega orodja in raznega materiala, ki se ga navadno za
tehnično delo v jamah rabi, ako se namerava toliko časa pod
zemljo ostati, da se preiskovanje in geometrično merjenje ćele
jame popolnoma dovrši. Z ozirom na obliko Gradišnice sem
moral računati najmanj za dobo 24 ur jamskega dela. Vsled tega
se je rabilo tuđi različno orodje v jami, tako n. pr. vrvi v posa=
meznih kosih, 20—50 m dolgih, vrvene lestvice, razne vrvice, pasi,
čelade, sekirice, sekire, kladva, žage, pile, svedri in drugo tesar*
sko orodje, žreblji, žice, potem tuđi štancarsko orodje, nadalje
košare, zaboji, vreče, posode za olje in petrolej, rudarske sve=
tilke, svece, baklje, vžigalice, špirit, oljnate barve, geodetični
instrumenti, jamska busola, aneroidi, toplomeri, jekleni traki in
druga merila, potem vsa potrebna sredstva za prvo pomoč pri
slučajni nesreći; nadalje šotori, plahte, odeje, jamske obleke,
čevlji in mnogo drugih stvari; poleg vsega tega pa tuđi primerno
količino različnih konserv, slanine, sira, kruha, steklenice čaja,
crne kave, vina, brinovca, kisle vode slatine za ćelo ekspedicijo.


Vse zgoraj navedeno orodje in vse potrebne druge stvari
so bile v nedeljo dne 15. avgusta skrbno pripravljene. Tako nam
je bilo omogočeno, zgodaj zjutraj v ponedeljek dne 16. avgusta
nastopiti določeno potovanje v Gradišnico. Delavci so po navo*
dilu mojega delovodje Josipa Šturma vse te potrebščine nalo*
žili v Logatcu na dva voza; le stroji in instrumenti so bili našim
delavcem izročeni v oskrbo pri potovanju.


Že pred odhodom iz Dolenjega Logatca rano ob 6. uri se je
nam pridružilo mnogo spremljevalcev te jamske ekspedicije. Čim
bližje do Gradišnice, temveč ljudstva je šio z nami, tako da je
bilo končno okoli brezdna več kot tristo ljudi, ki so došli in ostali
ćeli dan v blizini jame.


Dopoldne so imeli moji jamarji dosti dela pri ureditvi ćele
naprave za vožnjo v brezdno. Pod šotorom, postavljenim v gozdu
blizu dohoda na jamski most, je ležalo vse naše orodje in ves
drugi materijal za ekspedicijo. Na drevesih ob robu brezdna so
bili na lesenih tablicah napisi: »Pazite, ljudje so v jami!«


Poleg vseh drugih priprav za vožnjo v jamo je bila 200 m
dolga in 12 mm debela vrv na jelki ob robu brezdna privezana,
navzdol v prepad viseča, tako da je bila v globočini za vsaki
slučaj potrebe z ozirom na strmino jamskih sotesk na razpolago.


Nosilna vrv za vožnjo v jamo je bila tuđi že napravljena na
valju, privezanem na drogu lesene konstrukcije prometila. Radi
preizkušnje tega prometila smo vrečo, s kamenjem napolnjeno
in na nosilni vrvi privezano, polagoma spravili navzdol do polos
vice tega prepada in potem polagoma navzgor do mostu dvigs
nili. Pri tej preizkušnji je imel delovodja Josip Šturm poveljstvo
nad delavci, enako kakor pri obratovanju tega prometila za vsako
drugo jamsko vožnjo. Ta preizkušnja mi je tuđi dokazala, da
je cela naprava za potovanje v Gradišnico zanesljiva.