DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 26     <-- 26 -->        PDF

596 Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu y Sloveniji.


Preden smo se peljali v Gradišnico, ki nas je vabila v globo*


čino svojih, naknadno ugotovljenih 225 m pod robom ležečih


velikanskih hramov in temnih dvoran, smo ves teden delali po*


trebne naprave za našo ekspedicijo.


Ker nimam slike, smatram za potrebno kot nadomestilo za


takšno ilustracijo, da z nekoliko besedami glavno napravo za


vožnjo v to brezdno popišem.


Pod robom ob južni strani Gradišnice se nahaja v stenju
tega prepada na prav debeli in popolnoma solidni plasti triadič*
nega apnenca ozka stopnica in skromna podpeč. Tam smo pri*
čeli z delom za ćelo napravo jamskega prometila. Vse rahlo
kamenje nad in pod to stopnico smo najprej v prepad pometali.
Štirje izbrani moji jamarji, na sigurnih pasih in vrveh privezani,
so tekom dveh dni s pomočjo drugih delavcev solidno napravo
lesene konstrukcije zgradili. Nadzoroval sem, ves čas na licu
mesta, zgradbo tega jamskega prometila. Delovodja za dotične
naprave je bil rudarski tesarski mojster Josip Šturm iz Idrije.
In tako je zgradba tega prometila po mojem nacrtu točno in
dobro napredovala.


Približno 7 m pod robom tega brezdna, poleg zgoraj ozna*
čene stopnice je bil v skalovju na južni strani, ozir. na leseni
konstrukciji ob severni strani utrjen mostiček nad skoraj verti*
kalnim stenjem Gradišnice. Lesena ograja od roba navzdol do
mostička in še debelejša ograja pri tem mostu nad brezdnom je
sigurno pospešila napredovanje ostale zgradbe. V takšni obliki
je bil že prvi dan ta glavni del prometila napravljen in nam je
omogočil, stojećim na varnem stališču, čaroben razgled v divjo
naravo tega brezdna.


Drugi dan zgodaj zjutraj smo zgradbo ostalih delov tega pro*
metila nadaljevali. Deset metrov dolgo in 36 cm debelo steblo
blizu brezdna posekane jelke smo porabili poleg mostu za nosilca
konstrukcije nad prepadom molečega droga. Ta nosilec se je
nahajal na obeh krajih svojega ležišča v stenju, in sicer v izštan*
canih žlebovih, torej popolnoma od konstrukcije mostu ločen,
oziroma je ležal poleg mostu nad brezdnom od južne stene pre*
pada proti vzhodni steni ca. 30° navzdol. Na sredini tega nosilca
pa je ležal počez 8 m dolg, na tankem koncu 25 cm debel drog,
ki je bil s svojim debelim koncem v izštancani, 50 cm globoki ter
primerno široki luknji, nad mostom stojeće solidne stene z lese*
nimi klini stabiliziran. Ta drog je bil nadalje z železno žico na
svojem nosilcu privezan. Tanki konec tega droga se pa je naha*
jal približno 3 m od nosilca oddaljen, moleč nad brezdnom.


Iz previdnosti je bila takšna konstrukcija za jamsko prome*
tilo določena, ker je bilo treba na tankem koncu tega droga pri*
vezati valj za nosilno vrv in sicer tako, da bi ta vrv ostala med
prometom navzdol in navzgor dosti oddaljena od stenja, tuđi v
globočini prepada.