DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


Po kratkem popisu okoliša in oblike tega prepada omenja
dr. A. Schmidl, da je dobil poročilo, da se nahaja v globočini
voda in da se ob deževju sliši iz jame močno deroča podzemelj*
ska reka. Z ozirom na to se je eden njegovih delavcev, rudar iz
Idrije, na tanki in kratki vrvi dal spustiti 150 čevljev t. j . ca.
50 m globoko v prepad, kjer se je pa ustavil vsled nezadostne
dolžine vrvi na skalovju ob stenah, od koder je ugotovil, da se
v globočini jame ne sliši in ne vidi nikjer voda. O smrtni nevar=
nosti, v kateri se je nahajal ta rudar, ko so vlekli vrv nazaj po
stenju, ni pripombe v tej knjigi. Brezdvomno pa je, da si je ta
jamski delavec neprevidno izbral kraj ob robu tega prepada, kjer
se je vrv v tesni razpoklini hudo poškodovala. — In o tej nevar«
nosti rudarja se je med ljudstvom v Logatcu pred našo ekspedi*
cijo v Gradišnico mnogo govorilo. Radi tega mi je kazalo, vse
naprave za tozadevno delo v jami temeljito preštudirati in prav
solidno izvršiti. Samo ob sebi umevno je, da sem dotični svoj
nacrt za Gradišnico na licu mesta po večkratnem merjenju po*
trebne situacije izdelal.


Kakor v drugih grozovitih prepadih na Krasu so med ljud*
stvom starodavne pripovedke tuđi glede Gradišnice razširjene.
Tako na pr. se govori, da je pred več sto leti v gozdu poleg tega
brezdna vsled večerne megle ponesrečilo mlado dekle, ki je gnalo
v jarmu vprežene vole domov. Temni gozd in megla sta povzro*
čila grozno nesrećo. Jarm volov in dekle so izginili na pogrešeni
poti skozi goščavo v brezdnu. — Po dolgi dobi pa je, kakor pri*
povedujejo, leseni jarm in ruto dekleta prinesla voda ob izviru
Ljubljanice pri Vrhniki zopet na dan.


Ta in slične pripovedke ljudstva, ozir. Schmidlove označbe
Gradišnice so zahtevale strokovnega pojasnila in temvečjo pre*
vidnost za poverjeno mi preiskavo tega brezdna.


Glavni razlog za to preiskavo je bil znanstveno važen in
sicer z ozirom na topografično in hydrologicno situacijo Gradiš*
niče, nahajajočo se med Planinsko dolino in Ljubljanskim bar*
jem; posebno radi ugotovitve podzemeljskega vodotoka od po*
norov Planinske reke Unec do izvirov reke Ljubljanice blizu
Vrhnike. — In ako se bo tehnično ugotovilo, da se v tem prepadu
res nahaja podzemeljska galerija, ozir. jamska soteska reke Unec,
potem se morajo tuđi ugotoviti podzemeljski horizont, situacija
ter potrebni profili jamske reke.


V tem pogledu je podzemeljski vodotok Postojnske reke
Pivke med Postojno in Planinsko dolino že popolnoma ugotovljen
in nam predstavlja glede jamskih rek prav klasični primer kr a*
ških voda.


Seveda se mora za takšne tehnične ekspedicije nabaviti vse
potrebno orodje, slično kakor nas spominja romantična pisava
Julija Verne: »Potovanje do središča zemlje.« Vendar pa slu*
čajno le za krajšo dobo in primerno manjšo globočino pod
krasom.