DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 24     <-- 24 -->        PDF

594 Gradišnica ali Vražja jama pri Logatcu v Sloveniji.


se teh 20 sekund ne srne vseh upoštevati za izračunanje globo*
čine tega prepada. Za takšen račun je merodajen samo čas, ki
traja od prostega padca do prvega udarca kamenja v globočini
jame. Poznejše ropotanje, ki ga je sicer tuđi dobro slišati iz
brezdna, pa je od drobcev tega kamenja, ki padajo po nadaljni
strmini prepada navzdol.


Prvi udarec v brezdno vrženega kamenja se sliši po preteku
4!/2 sekund; torej rabi kamen za prosti pad v jamo izvestni del
tega števila sekund in ostali del teh sekund rabi pa zvok udarca
iz globočine nazaj. Če rabi prosti pad x, in zvok za isto pot nazaj
y sekund, potem je x + y = 4-5 sekund. Pot prostega pada je


p = —-— = 4-9 x2; ista pot zvoka nazaj je p = 333 y, oziroma je


p = 333 (4-5 —x); torej je 4-9 x2 = 1498-5 —333 x; nadalje je
x2 + 67*96 x = 305-816 in x = 4-236 sekund, oziroma p = 88 m,
kot globočina prvega dela brezdna. Globočina drugega dela tega
brezdna se ne more na sličen način ugotoviti. Po ropotanju de=
belih drobcev kamenja pa kaže ta del prepada še nadalje več
kot 100 m globočine. Vsakemu, ki je obiskal Gradišnico, ostane
podoba tega grozovitega prepada v stalnem spominu. Več kot
35 do 40 m premera ima skoraj okrogli gornji rob Gradišnice. —
Poleg tega prepada stojeće debele jelke so zavarovane po naravi
sami, ker se jih ne upa nikdo posekati. Marsikatera stebla pose*
kanih jelk so zdrsnila v globočino tega prepada.


Skaloviti rob Gradišnice je tako razpokan, da je res prav
nevarno na kraj skalovja stopiti radi pogleda v globočino. Edino
ob jugozapadnem robu je prilika, v zaščiti leskovega grmovja
pogledati na severno in vzhodno stenje, oziroma na skalovito
dno tega prepada. Od tam je tuđi mogoče, globočino prvega dela
Gradišnice z direktnim merjenjem ugotoviti, in sicer s pomočjo
na vrvi privezanega, dosti težkega kamena. Na ta način se je
dognala globočina 85 m, ker se je ta kamen blizu dna na skalovju
vsakikrat ustavil.


Prvi pogled v globočino Gradišnice napravi tuđi na razisko«
valca — z ozirom na razpokano stenje od roba navzdol do dna
prepada, nadalje vsled široke in prav visoke votline pod severno
sténo, v kateri se nahajajo velike razpokline plastij apnenca —
utis, da je tukaj zelo nevarno raziskovati podzemeljske razmere
in da je potreben poseben nacrt za nameravano delo v jami.


Prej ko slej ni bilo v Gradišnici nobenega strokovnjaka, da
bi bil podzemeljske prilike in neprilike kolikor toliko preiskal in
popisal. Edina pripomba glede prvega poskusa za preiskovanje
tega prepada se nahaja v zgoraj omenjeni knjigi dr. Adolfa
Schmidla,1 kjer naziva Gradišnico »Vražjo jamo«.


1 Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas, Wien
1854, pag. 159.