DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1923 str. 22     <-- 22 -->        PDF

592 Prodaja drva iz državnih šuma u Potkarp. Rusiji.


Isto tako treba postaviti pitanje, tko je zapravo to američko
društvo, što mi znamo o tom društvu, kakove stvarne, stručne
i moralne garancije daje to društvo, za koje treba da se vežemo
31 y% godinu? To je neobično dug trgovački brak i treba dosta
smelosti, kada se država vezuje za dobu od 31x/2 godine. Svekada
bi to društvo, na čelu s gosp. Herzem (po najnovijem već Her*
cem) i davalo u sadašnjosti sve garancije za solidan posao, može
se dogoditi, da u toku od 3P/2 godine nastane takova izmena,
da bi nam bilo vrlo milo, kada bi se mogli resiti toga ugovora.
Ali takovi trgovački ugovori ne mogu se tako razrešiti, te bi
mogao nastati za državu vrlo mučan zajednički rad. Već iz toga
razloga ne bi bilo savetno staviti sve na jednu kartu, nego bi
trebalo dozvoliti sudelovanje većeg broja poduzetnika. Kada se
dogodi tu ili tamo kakova manja trgovačka nezgoda, nije, ob*
žirom na kratku dobu trajanja i manji opseg takove trgovine,
nesreća tako velika, kao kada nije sve u svom redu kod podu«
zeca tako velikih dimenzija. Isto je tako i s državnog gledišta
opravdan zahtev, da ne budu uništeni poduzetnici u Potkarp.
Rusiji; bilo bi šta više korisno, da se njihov položaj poboljša
i pojača.


»Tribunu«, koja se tuži, da sam »uzvitlao« pitanje šumskog
gospodarstva u Potkarp. Rusiji, uveravam, da sam to učinio,
kako to lojalno priznaje i gosp. dr. ing. Širiian, samo da bi pri*
pomogao ispravnom rešenju pitanja od dalekosežnog značaja i
da sačuvam československe šumare od prigovora, da se nisu
odazvali na poziv k diskusiji. »Tribuna« također govori o »mojoj
teoriji« u pitanju državnih investicija. Tome skromno prime*
ćujem, da sam možda jedini šumar u čsl. republici, kojemu se
slučajno pružila prilika, da provađa šumske investicije naj*
većih razmera u prilikama, sličnim onima u Potkarp. Rusiji.
Kao činovnik na vodećem položaju gospodario sam i radio
s velikim trgovačkim transakcijama, provedenima pod uti*
čajem tih investicija, pa moje reci nisu teorija, nego izviru iz
žive, na mnogim primerima stečene prakse. »Tribuna« isto spo*
minje, da u celoj šumskoj »aferi« igraju više ulogu osobni nego
stvarni razlozi. Rado bih vidio kakovi su to u mene osobni raz*
lozi. Tako je to uvek u našoj državi, da se iza svega moraju skri*
vati neki osobni razlozi i da se ne može ni zamisliti, da bi netko
mogao izjaviti svoje mišljenje o stvarima — za koje drži da ih
donekle poznaje — samo s tom namerom, da državu sačuva od
štete ili da joj pomogne.