DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 98     <-- 98 -->        PDF

„SLAVEKS"


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovinu najbolje slavonske
kakvoće sa pilane Brod n./S. Parenu i neparenu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


„SLAVEKS"


société anonyme d´exploitation forestiere,
Zagreb.


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité de
Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de la
célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.društvo na dionice
za industriju drva


SLAVONIJA


ZAGREB, Mažuraničev trg 11.


Telefon broj 20-56 i 17 - 22. Brzojavi : „SLAVONIJA".
Osnovano godina 1904. Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. Pričuvna glavnica K 37,5000.000.


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine,
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.


Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Brnu, Budapest!, Segedinu, Oradea Mare (Nagyvârâd),
Aradu i Bukareštu.