DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Svakom reflektantu stoji slobodno da drvo prije dražbe razgleda. Svaki


nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to 10% (stranci 20%) od


isklične cijene u gotovom ili državnim bonovima i taksenom markom od 20 Din.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapečaćene


gornjoj šumariji i moraju iste prije početka usmene dražbe stići. Na omotu


mora biti napisano: »Ponuda na 500 m:i jelovih balvana.«


Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar 3 ozbiljna nudioca.


Kupac je dužan platiti Jug. šum. udruženju prinos u iznosu od l°/oo cijele


kupovnine.


Ministarstvo šuma i rudnika ljira slobodno između ponuda i može sve


bez
navađanja razloga odbiti.


Do
riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.


Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod gornje šumarije.


Šumarija Nemila.


Razglas.


V versko zakladnih gozdovih na Bledu se proda približno 8600 plm izdes
lanega porabnega lesa in 3300 prm smrekovega lubja, v državnom gozdu
Martinček ca 250 m3 tesanega* ca 4400 okroglega mehkega lesa loko gozd.


S kolekom 3 Din, takso 20 Din in 10% vadijem opremljene ponudbe naj
se vpošljejo najkasneje do 13. avgusta 1923 enajste ure Direkciji šum v Ljubs
ljani — Križanke.


Predmetna pojasnila daje na zahtevo šumska uprava na Bledu in Direkcija
šum Ljubljana.


......... 1.... . .........
... ....


......


... ......... .... y ........ ......... ce 17. .........
1923. .... y ......... y 11 .... ..... ..... ..... ......... ..........
......... . ....... .... .. .... y ........ .......
........ ........


.............. ..... .... ...... y ........: 1,263.000 ......
.......... . 1, 093.000 ...... ........ .......


... .......... .... ........... .... .... .. ....... .........
.. ......... ....... . .... y ..... .......... .......
....... ....., ....... .... .... .... ...... ....... ... . .....
....... ...... ......... .. ........ ......... . .... y .....
ca .......


..... .. .......... ......: 900.000 .......


....... ce .... ....... ...... .... ..... .. .... ........
....... . .... ...... ......... ......... .... y ........ ..


17.
......... 1923. .... y ......... .. 10 .... ..... ......
Hehe ce ....... ...... .... ....... ......, ..... ......
... ........... ...... ... ......... ...... . ...... ........
...... . ..........