DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Broj 6599 ex 1923.


OGLAS.


Kod kr. Direkcije šuma u Zagrebu prodavati će se dana 21. augusta 1923.
javnom pismenom licitacijom niže označena izrađena bukova ogrevna drva
složena na stovarištu kod željezničke stanice u Majuru kod Kostajnice i to:


cd
cd


cd


C
u >


cd
Izklična Nudioc


´S. <.


Cijena


3
B cijena za ima da N


Sortipo
prost.
O


cd
J ! cijelu sku-položi ..
>


´S
Opaska


metru


ment
0


.L,
skupinu žaobine cd


´a u


N


0
-H


-a


0 (.
u 0 Din p Din p Din s
0


IM


P


CL


0.
Ci


1 320 škart 55 17.600 1800 cd Produkcija


-o


iz godine
2 440 » 55 24.200 2500 4J 1921-22.


CO


8


3 372 55 20.460 2100


´>


Cd


A l
460 93 42.780 4300 0


cjepanica
C cd


A 2
112 93 10.416 1100


SS


II. klase
´%L


A 3 170 93 — 15.810 — 1600 -S °
» c o


A 4
110 93 10.230 1100 -Produkcija


I S


B 5
93 800 ´ iz godine


80
7.440
škart ce 0} 1922-23.
-0 -S.


B 6
240 93 22.320 2300


O


B7
277 93 25.761 2600 CTL


B 8
170 93 15.810 1600


w


cjepanica
´ C


. 9
136 93 12.648 1300 E


II. klase
Svega
2887


Nadalje prodavati će se istoga dana osam (8) vagona drvenog
ugljena , koji se nalazi na istom stovarištu.


Isklična je cijena za drveni ugljen jedan dinar po kg, ili 10.000 (deset hi«
ljada) dinara po´ vagonu.


Propisno sa 20 Din biljegovane i dobro zapečaćene ponude valja predati
kod potpisane kr. Direkcije šuma najkasnije do 10 sati istoga dana.


Dražbeni i ugovorni uvjeti, obrazac ponude i omot mogu se dobiti kod
potpisane Direkcije.


Kr. Direkcija šuma u Zagrebu.