DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Broj 379—1923.


NATJEČAJ.


Tražimo šumara i šumarskog pristava sa zvaničnom naobrazbom. Znanje
hrvatskog ili kojeg drugog slavenskog jezika potrebno. Molbe obložene sa pres
pisima svjedodžaba i curiculum vitae te naznakom plaćevnih ?ahtjeva i refe*
renca na ravnateljstvo vlastelinstva Rudolfa grofa NormannasEhrenfelškoga u
Valpovu.


Broj 4747/1923.


Licitacija bukovog drva za palenje uglja.


Dana 20. avgusta o. g. u 10 sati prodavače se ofertalnom licitacijom kod
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima bukovi ostaci, koji se nalaze u neizrađenom
stanju na sečini izrade bukovih ogrevnih drva, u srczu Muratovica Kr. Šumske
Uprave Rajić, udaljeno od željezničke postaje Novska 7 km, uz procenbenu
vrednost po 1 pr. metru, i to:


a) granjevina 10.— Din, b) oblice II. klase 12.50 Din c) oblice I. klase


22.50 Din,
d) od neizrađenih komada na sečini 40.— Din.
Ima ih svega oko 1.000 pr. metara.
U s 1 o vi :


1. Primaju se zatvoreni pismeni oferti, provideni sa 20 Din taksenih marka,
te priloženo u ime vadiuma 2000 Din, oferti se primaju do 10 sati dana licitacije.
Kasnije podneseni, bilo kojim načinom, nikako ili nedovoljno taksirani, neće se
vizeti u obzir.
2. Ponudjači imadu u ofertu naglasiti, da su uslovi ove objave kao i
dražbenog zapisnika, koji zastupa ugovor, poznati, da na njih u celosti pris
staje, i da im se pokoravaju.
3. Kupovnina, na aproksimativno nadanu količinu, obračunata po jediš
ničnim prodajnim cenama, odnosno poprečnom cenom istih, ima se platiti na
blagajnici Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima u roku od 14 dana, od dana saops
stenja, da je prodaja odobrena.
4. Drvo se prodaje u neizrađenom stanju uz naknadnu premerbu, t. j . kupac
će drvo izraditi i složiti u prostorne metre, ovi premeriti i obračunati po
ponuđenoj ceni.
5. Rok kupoprodaje traje do kraja aprila 1924. godine.
6. Svi drugi uslovi mogu se saznati za radnog vremena u kancelariji
Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima i Kr. Šumske Uprave u Rajiću.
U Vinkovcima, dne 19. jula 1923. god.


... Direkcija Šuma.


Broj: 673.
Vareš, dne 16. jula 1923.


Oglas.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 10. augusta 1923. u petak
u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe 503 (pet sto i tri) kub. metr.
četinjastih izrađenih balvana i oko 60 kub. met. neizrađenog vjetroloma jele i
omore, koje se drvo nalazi u šumi Vijačka Ponikva predjel Zvijezda.