DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


.......


.. ......... V. ........ ...... ...... .. .. .. ....... y ....... .. 16.
.. 19. .... 1923.


........: H . . . . . . . . . . ........; ............... ........
. ........; ....... ......... . .......; .......... ......; ....
. . . . . . . . a : ... ........., ....., .........., ........, ....., ......,
..........., ........, .........., Pop, ........, ........, ......?
..... . ... ........


.........: ....., ....., .... . .........


........... .......... ............. . ... ..................


....... . .......... ........, ......... .......... .. ........
.... . ....... ... ......... ... .... ......, . .......... .......
....... . .... ......... ..... ......... ......... ..........
......, .. .. ....... .. ..... .... ......... ......., ...... .. ce .... ......
........... . ... .... ..... .. ......... .... .. ....... ........
. ........ ....... ...., .. je ...... ...... ..... ......... y ... .........
......... ....... .... ...... .........., .... ...... ........ . ......
..... ...... .... .........l


..... .; .... ......... ..... ........ .. . .. ... ...... .......,
..je .....:


.............. ......... .........


....... ......... ........ ...... .............. ......... ........,
.... .. je .......... .. ........ .. ..... .. ..... ... .... ........
. ........


.......... ....... . ...... ......... ........, ja ... ......, .. je
...... ....... ... ......... ......... ......... ....... .. ....... .........
......... ....... . ....... ........ ........ ... ........ ......
. ......, ....... .., .. he ... ..... ....... .......... ........ ..
....... ..... .... .........


........... ........ .. .. ......., ja .. ....... ....., .. je ......
.. ... ..... y .... ....... .... ... .... ......, .... ce ...... .. ....
........ a .. ..: —


1. ........ .......... ........... ........ . ......... .......
........ . ........ ........ . ......... ...... (.... .......) y .....
. ........... . ........ .......... .... . ......, ... . ........ ...............
........ .. ...... ....... ........
2. ............ ........ .... y ...... ......... .... he ce ..........
........ ........ y ..... . ........... no ................ ........, ...
...... je .. ....., .. je no ...... .......... ....... ........
........ ...... (On. ...) ,
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


...... o .......... ........ .... .. 27. .... 1921., .... .... ............


....... ........, .. .. ..... . ...... ............. . ....... .. ....
. ...... ... ......
Ja ....., .. ........ ........ ...... ..... .......... ..... ........
.... ........ ... .......
.... ..... ........., .. je ........ ........ .. ....... .......,,
...... ............ ...... ........ ...... . ............... ....... ......,
.... ce ...... .. ........ ......... .... .. ..... ... ...... ......
.......... .. ......... . ....... ........, .... ce .... . ....... .. ........
.... he ......... ......... ......, ........ ........ ...... .........
........ .. ....... ..........


.... .. je ....., .. ........ ........ ...... ..... ....... y ... ......
... ..., ... .. ........ ...... . ............... ....... ....... ......,
...... y .......... ..... .. ........ ............ .......


........... ........ .......... .... ......... ........, ........
....... ....., .. je ....... ........ ......... . ....... ...... ....
...... ....., .... .. ....... .... ........ ..... .........


.... ....... ....... ........ ...... ...... ....... ....... ......


..........


... ..... ......,


........ .... . ........


......... y ........ .... .. ........, ......... je, .. ........ .....
......... .. ...... (......... ..... ........, ....... ........., .....
........., ...... ....... . ........ ....) .. ....... ........ ........
...... .......... ...., a ... ..... ......... .. ..... (... .........,
....., ...., ..... . .....) ...... ..... . .......... ..... ........ ........
he ce ........., .... he .. ..... y ........ ........ ......... .........,


.... he .... ... ........ ..... .. ...... ...... . ............... ..
... ....... ........ ....... ........... .... ........ . ..............
....... ....... ........


....... ... ........ ......... je ..... ...... . ...... y .........
.... .... ...........


............. .... no ...., ........ je ....... ........... ... 67. ..


268. . ........ .. ....... ...... . ... ........ ............, ........
.. .... ... .... ....., .... je ... ....... y ........ ...... ..... .....
....... .......... Ha ..... ........ ........ ce je .. ........... ........
.... .......... .. ...... ....., .... je ...... .... ... ... ......, .. ......
.... ...... ....... .... ........ ......, . ..... ce .... .......). .........
......... . ....... ....... ....... ............, .. ce .. ......
.... ....... .......... ...........
..... ..... ......, .... je ........ .. ........ .... ......... .........
. ......... ......... ........ ....... ......... je .......... VIII. .......
..... ... ....... ......... ..... je .. ....... ......... y ........
........ ...... ......... .... ....... .. ce je ...... ........ ...... ...
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 545


......... ......... ........ ....... ... .... je ....... ........ ...... .....
..... (. 4 ....... ...... ..... . ...... ....... .... .....). ...........
ce .... . ......, ..... .. ce ........ .. ...... ............. .. ......
...... ... ........... ..... ............ ..... .. ....... ..... .......
»............ .......« .... .... .......... ......., ........ je .... ..
............. ......... .... ....... ......... .. ..... ..........: .....
je ...... ......... ....... .......... ..... . .............. .. ...... .......
...... ....., a ..... je ...... ...... ..... .. ..... ... ........,
............ ....., ......... .. ........ ...... ..... ..... ........ .........
je ........., .. ce ...... ... ............ .... ........ ......
.. ce ....... .... ...., .... .. ....... .......... ....., .......... je,
... ce y .. ..... ...... . ..., .... .. . .... ...... ........ ....... ........
...... .... .... ....... .. ce .......... ..... ............ .....
... . ..., .... ..... ..... ... ....... ...... ..... (........., ... .........
... ......). ..... . ..... ....... .. ce ... ..... .......... .......
.......... ..... ...., y ...... .. .. ..... ...... ......, ....... .. ce
... ............


..... je .......... ...... ... ...... ......... . ....... .... .......,
...... je .. ......... ... ...... .... y ....... ... . ....... .........
....... . ........ ...... (. .... .. .. ........ .......... .... ........
. ..... ... .......), ..... ...... ...., .... .. ce ......... .........
...... ... . ..... ........ ...... ............ ..... .........
...... (....., ......... ......., ..........); y ... ..... ....... he ce
........ ..... .. ......... (........ ..... .... ....... .......).


Ha ........ ......... je ........ .......... ...... .. ..... ....... y
......., ......... ..... .......... ..... .. ...... .......... ......
.... je .... ..... ......... (........, ......, .........), .... je ...........
.. ..... ..... ........... ..... ........, .. ...... ...... ..........
...... . ......., .... .. ......... ....... ....... ..... ... ... ....
......... .... je .... ............ ...... .. ....., ... je ....... .......
......... ..... ........ ........ no ....... ...... .. ... je ....... y ......
...... ...... ...... ........, ...... ....... ....... ........... .
.........., ... je ..... ....... ......... . .. he .... .. ..... ..... ..
.........., .. ..... .... ...... ...... . .... .........., .... .. ....
..... ......... .... y ..... ....... ...... .......... ........ je ...., ..
..... .... .. ... ..... ......., .... .. ce ... .... ..... ........ .. .....


..... ce .... ..... .. ce ...... ... ....... ...... ......, .... y ......
... 16. . 17. ....... ......... ... no ... 16. .... .... .......
.........


..... .... ....... ce .... .......:


a) .........


1. ....... ....., ...... ....... .......; 2. .... ....., ...... ........ ........,
.........; ...... .., ...... ...... ......; 4. .... ....... .....,
.... ..... .... ........; 5. ...... ......., .... .... ........ ........
.......... ....: 0. .... ...... ...., ......... ........ .........; 7. ....
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja.


........ ......, ..... .... ........ ...... ......; 8. .... ..... ......
..... .... ........ ........ ...... ..... ......; 9. ... ....... ..., .......
.......... ...... ......; 10. ...... ....., ....... ...... ....... .........;


11. .... ........ ......., ... .... ....... ........ .........; 12. .....
....., .... ........ ... ...... ..... ...... ......; 13. .... ..... .. .....,
.... ...; 14. .... ....... ....., .... .... ......; 15. ..... ....., .... ....
....... ......; 16. .... ...... ......, .... .... .... ..... ....... ...
.........; 17. ...... ......, ....... ...... ......, .........; 16. ....
...... ....., .... ...... ......; 19. ...... ....., .... .... .......
.........., .........; 20. ...... ...., ..... ...... ... CapajeBa; 21. ......
........., ..... ....... ... ........; 22. ..... ....., ........ .......
... ........; 23. ....... ......., ........ .....; 24. ........ ......,
..... .... .... . ....... .......; 25. .......... ......, ..... .... .. .
....... .......; 26. .... ..... ....., ........ ......... ......., 27. ...iap
......., ... .... ......... .......
.) .........


1. ..... ....., ....... ......... .......; 2. ....... ..........,
....... ......... .......; 3. ...... ......., ....... ......... .......;
4. ....... ....., ....... ......... ......
.. ........ ........ ......


1. ....... ....., .........; 2. ......., .... ....; 3. ... ........
....., .......; 4. ..... ....., .......; 5. ....... ....., ....; 6. ......
......., .....; 7. ..... ...., ....... .. ....; S. ....... ........., Ko.....!
9. ..... ..., ...... .......; 10. ........ ...., .......; 11. Kopon...
...., ......; 12. ..... ....., .......; 13. ....... ...... ........
......


.... .... ....... Jocira, ........ ........ (f 10. .... 1923.)
........ ..... .... ........., ...... (f 22. .... 1923.)


....... ... y 7.30 .. ..... ......... je .........