DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 102     <-- 102 -->        PDF

BS


Prvo jugoslo vensko d. d. za šumsko
gospodarstvo i industriju.


Destilacija drva d. d.


Centrala: ZAGREB, Gjorgjićeva ul. broj 2./..


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna
pilana u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija :


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd,
sredstva za denturiranje, lahka i teška ketonskaacetonska ulja, katran i smola. Sve vrsti smrčevog, jelovog i
borovog rezanog materijala, hrastovi, javorovi i jesenovi trupci.


Vapno za građevne i tvorničke svrhe.


!&*