DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Bilješke. 453


cijalne jednostrane poslove, te smatrati kao samostalne stručnjake, već bi ih
trebalo barem svake pol godine naizmjence premještati i dodjeljivati pojc*
dinim šumarskim nadleštvima u raznim krajevima države, gdje se upravo
vrše kakovi opsežniji poslovi. Kao pomoćne s le imali bi prilike da vide što
nova i stečenu teoriju praktično upotrebljavaju i nadopunjuju. Time bi im zna*
nje postalo opsežnije i ustaljeno, a oni sami bi postali okretniji i rutinirani,
te bi o mnogim strukovnim stvarima dobili jasan pojam i potrebnu spremu
za brzi praktički rad.


Nova naredba o praktičnom državnom šumarskom ispitu koja se m *
mentano kod Ministarstva šuma i rudnika pripravlja, morala bi tu potrebu
po1 mogućnosti svakako uvažati.1


Što se samoga ispita tiče, to bi na isti trebalo pripuštati uvijek samo
omanji broj kandidata, a naročito bi se ispitivanje na terenu moralo da »bav=
lja mnogo temeljitije, nego što to propisuje dosadašnja naredba.


U tu svrhu trebalo bi se također staviti u zadatak komb:novane prak*
tične poslove, koje bi dotični kandidat imao sam da izvodi, pod kontrolom
komisije, gdje bi kandidat ujedno pokazao, da li se u istinu na terenu znade
da snađe.


Za pismene zadatke trebalo bi također davati više vremena, ali bi se sami
zadaci morali uzeti iz praktičnog života. Bilo bi još dobro da svaki kandidat
dobije posebnu radnju, koja bi ga primorala da po mogućnosti potpuno samo»
stalno misli i radi. V. Čmelik.


Josip Ressel.


. proslavi stotridesetgodišnjice rođenja velikoga izumitelja i našeg stručnog
druga.


Veliki izumitelj vijka za parobrode Josip Ressel rodio se je dne 29. junija
1793. god. u Chrudimu u Češkoj kao sin siromašnih čeških roditelja. Po svrs
steku osnovne škole u rodnom mestu izuck» je gimnaziju u Linču, topničarsku
školu u Budjejovicama, zatim, po kratkom posećivanju predavanja na univers
zitetu u Beču, šumarsku akademiju u Mariabrunnu s izvrsnim uspehom. Dne


16. marta 1817. godine dobio je mesto distriktnog šumara kod šumske uprave
u Pletcrju na Dolenjskom, gdje je poslovao do god. 1820. Nato je bk> jednu
godinu kod direkcije državnih dobara u Ljubljani, a godine 1821. bio je pre«
mešten u Trst. Tamo je dovršio svoje epohalno´ iznašašće, koje je dne 11. feb«
ruara 1827. god. bilo patentovano. Iza uspešnih pokusa izradio je jednu lađu
za egipatskog potkralja Mehmeda. Pokusi s parnim strojem nisu uspjeli radi
defektnosti stroja, tako da je policija zabranila dalje izvođenje.
Tu počinje križni put izumiteljev. Srestava nije imao, pa je pošao u
Pariz i tamo stupio u vezu s tvrtkom Rivier, Piccard & ..1.., koja se je za
izum interesovala. Izgradio je jednu tvornicu za proizvađanje vijaka (prope=
lera), a za sav trud dobio je jedva toliko, da se je mogao povratiti u Trst u
svoju službu.


1 Novu naredbu vidi u istom broju na str. 459. Op. Ur.