DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


stare svoje veze, da stvori nove, a baš u zadnje vrijeme vidjeli smo, kako


znade njihova vlada energično nastupiti, ako se učini ma i najmanja nepravda


pojedinome trgovcu Englezu u stranoj državi.
Na ovakav način izigrava se cijela jedna grana naše industrije, pa držimo
da će kompetentna mjesta uvidjeti zamašnost ovog slučaja i poduzeti shodnc
korake kod španjolske vlade u zaštitu naših interesa.


Dragan Lončarić, vlasnik tt. J. Lončarić, Sušak.


Cijene na zagrebačkom drvnom tržištu.


(ab vagon stanica u Slavoniji (tvrdo) ili Gorski kotar (meko drvo).


Cijena prema kval.


Vrst drva, način Espece de bois,


Prix sel. la quai.


izradbe i količina ravail et quantité


Dinara


Hrastovi trupci I. raz. Chene en grume 1 b. 2000- 2600
Hrastovi trupci II. „ Chene en grume II b. 1600— 20OO
Hrast, trupci z. furnire . Bois ch. d. placage . . 2400— 2700
Fina hrastova roba . . Chene sur dosse . . 3000- 3500
Hrastov, na zrcalni rez . Chene sur quartier 4000— 5200
Hrastov, izabrana roba . Lambris de chene . 5000— 6000
Hr. daske do 5 cm. .... Pis bds cp , j a 5 cm . 2500- 3000
Hr. „ pr. 5 „ „ Dito, au-d´sus d. 5 cm. . 2600- 3200
Hrastovi bouli ... . Boules de chene 2500- 3000
Hr. neobr. pl. isp. 8 m . Ps. ch. non av sous 8 m. 2200 - 2600
Hr. „ „ izn 8 „ Dito, au dessus de 8 m. 2500- 3200
Bačv. roba akov nj. izr. . Mer., ail., p. seau . 80 - 120
Franc, duž., 1000 kom. . Douelles fran. 1000 pcs. . 15000-18000
Surovi frizi (za eksp.) Frises non travaillées 1300 - 1600


Stafli Chevrons 1700- 2200
Bukovi trupci I raz. . Hetre en grume, I q. 400 - 500
Buk. pilj. I. r. (parena) H. scié & étuvé, I q. . 1400- 1900
Buk. „ I. „ (nepar.) H. scié, I q. (n. étuvé) 1300- 1800
Bukovi frizi Frises de hetre ... . 75C- 850
Javorovi trupci I. raz. Erable en grume, I q. 650 - 800
Jasenovi trupci I. „ Frene en grume, I q. 650 - 800
Brijest, trupci I. „ Orme en grume, I q. 500 - 650
Meka tesana roba . Bois tendre équarri . 350 - 450
Meka piljena „ . . . Bois tendre scié 550 - 650
Stup. za brzojav, hrast . Poteaux télégr., ch. . . 50 - 70
Stup. za „ jela. . Poteaux ,. sapin 40 - 60
Zeljez. pragovi, hrast . Travs. de ch. d. f., ch. 60 - 80
Zeljez. „ bukva Travs. „ „ h. . . 40- 50
Ogrjev, buk. I. raz. v. H. d. chauf. I q., p. wag. 2800- 3150
Ogrjev, „ II. „ „ Dito, Il q., p. wag. . . 2200- 2400
Ogrjev, miješana roba . Bois de-chauf. melé w . 2400- 2700
Drveni ugalj, vagon . Charbon d bois p. w. 12000—14000