DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

446
Literarni pregled.


može šumarsko gospodarenje voditi, uvijek je snažno sredstvo protiv nesistes
matskog vođenja gospodarenja i protiv subjektivnoga shvaćanja pojedinca u
vođenju gospodarenja. Pred matematički čvrstim i neoborivim temeljima nauke


o najvećoj zemljišnjoj renti iščezava šumsko gospodarenje, koje se osniva na
neznanju i udobnosti, koje podržaje šumu samo šume radi. 1 ako zbog postojećih
prilika nije moguće voditi šumsko gospodarenje u smislu načela najveće zem<
ljišne rente, to će si ipak upravitelj šuma nastojati računom predočiti, za koliko
gospodarenje njegovo zaostaje za najboljim gospodarenjem, koje bi se moglo
voditi. U pitanjima izvlaštenja i oštete može samo financijalna ophodnja ins
terese vlasnika šume zaštititi.«
Taj duh računa i pozitivizma želimo da prožme i naše šumsko gospo«
darcnje i da u ovom prestane rad prema osjećaju i od slučaja do slučaja. Taj
se sistem, istina, ne da naprečac i posvuda zavesti, ali nam nitko ne brani, da
naše gospodarenje uđešavamo, koliko je moguće, prema tim principima i da
nastojimo, da ga učinimo što intenzivnijim, jer je to glavna namjera ove nauke.


U tom nastojanju svakako će nam biti od znatne pomoći i ova knjiga, pa
se nadamo, da će zdravi principi ove nauke i u našem šumskom gospodarstvu,
u budućnosti dolaziti do veće primjene, nego li je to do sad bivalo.


Cijenimo nastojanje i rad g. pisca, koji nam je pružio djelo ovakovog
smjera, ali uza sve to ga smatramo svojim dužnikom, jer očekujemo od njega
daljnji rad, koji će biti logičnom konzekvencijom ovoga, a to je, dobra knjiga


o »Uređivanju šuma«. Takovo djelo nam je preko potrebno, pa se nadamo,
da će g. profesor iznijeti pred našu javnost, jedno »Uređivanje šuma« ne samo
općenite vrijednosti, nego i takovo, koje će se uz to baviti i s našim specijalnim
prilikama.
Od naše šumarske javnosti očekujemo, da će znati i materijalno da podu>
prc nastojanje Šumarskog Udruženja oko izdavanja stručnih knjiga, jer ćemo
samo takovom zajedničkom suradnjom moći da dalje razvijamo naš u stručnu
šumarsku literaturu. Ing. Žarko Miletić (Zagreb).


Nove knjige njemačke stručne literature.


Dr. F. Grundner — Dr. Schwappach: Massentafeln sur Bestimmung des
Holzgehaltes stehender Waldbäume und Waldbestände. 6. izdanje 1922. Nakon
smrti Dr. Grundnera izdao je Dr. Schwappach novo izdanje bez promjene.


C. 288 Mk.
E. Böhmerle: Franz Pollaks Katechismus des Forstschutzes. 2. izd. C. 44
Mk + dopl. 12.200 K.
ür. Endres: Handbuch der Forstpolitik. 2 izd. 1922. Osnovna c. 20 Mk.
Dr. Levaković: Die Bestandesmassenaufnahme mittels Pvobestämmen. 1922.
Dr. Ing. BubsBodmar u. B. Tilger: Die Konservierung des Holzes. 1006 str.


s 4 tab. i 253 slika. Parey 1922.
Dr. Georg Müller: Der gesunde Hund. 4 izd. Parey. 6400 M.
Dr. Udo Müller: Lehrbuch der Holzmesskunde. 3 izd. Parey 1923.
Josef Abeles: Handbuch der Technik des Weichholzhandels (Fichte und


Tanne).
3 izd. Parey. Osn. e. 15.2.
WeegersGerl: Die Aufzucht der Forelle. 4 izd. O. c. 2.5.