DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 27     <-- 27 -->        PDF

..... . .......


..... . .......1


(........ ..... ... .......... .........., ......... no .......
...... ».............. ......... ........*«)2


l. ....
... i.


..... (....... .........) ...... ce y ...... ..... ..


.... ..... ... ......... .... je ...... ....... ... ... .. ...


.... ..... ....... .......... ....... ......... ... . ... ...


........, .... je no ....... ..... ........ .... ...... ....


.......... .......... .. .. .... ..... .... ....... .... .....


..... (....... .........) ........ ce .´... ona .........


(.......), .... .... ........ y ..... ...........-......... ..


..... [..... ......, .... .. ....... ...... . ..... ....... ....,


....... ........ ..... 64.] 3


....... ......... y ...... ..... ...... ...... ce . ...


... ........ ..........., .... je ..... . ......... ........ ..


........... ..........., ...... . ...... .....


. .... ....... ........... ........ ........ ........


.......... ......


... 2.


..... ............ ...... ce .... na:


1. .... .......
2. .... ............ ......
3. .... ....... .....-....... .... . ........-.......
....


4. .... ......... ........ .....
... 3.


....... .... .. ..., .... je- ...... ......... y .......
.. ..... ....... ....... ... no ..... ......, ... . one, ......
je ...... ...... ... .. ....... (............., ....) .. ....
......... ... .. . y ...... ....... .... ..............


1 Vidi: »Sumarsko»politička osnovica zakona o šumama«. (Motivi.)


2 Ha ........ y ........ .. 23. - 27. ...... i 923.


3 ....... ......, ..... .... .... y .......... ........ .............
........ .. y ....... ........
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 28     <-- 28 -->        PDF

..... . .......


. ....... .... ....... . ... ..., .. .... ..... .. .... ....
......... ..... ........ ..... .......,


... 4.


.... ............ ...... .. ..., .... .. ......... .....
....... ........ ....... .... ............ .......
. ... .... ........: ........, ....... ....... . ........


... :>.


.... ....... .....-....... .... . ........-....... .....
.. one, .. .... .. ... ......... ..... ...... ..... ........


. .... ..... - ....... .... ....... : ......, .........,
......., ..........., ........, ......... .. .... ....... .......
......... ........., ....... . ......... ....... . ....
........-....... .... .......: .... ......... ........., ..........
........, ........ . ........


... (i.


LLIyMt ......... ........ .... .. ..., .. .... .. .. .... .........
..... ...... ..... ........
Kao .... ......... ........ .... ........ ce . ..., ....
ce .... .......... ...... y ............ ...... .. ..... .....


II. ....
........-.......... .........


... 7.


..... je ......... .... ... . ...., ... ce ....... .....
....., ..... ....... .......... . .......... ce .........
... 7. .. ....... ... 39. ..... .......


... s.


... ....... ....... ...... .. ..... ce ...... ...... ........
y .... ....... ....... ......... ....... ...........


... 9.


...... ......... ........ ... .. .... ......... (.... 18.)
. .... ....... (... 18.) ......... je. 0 ..... .. .. ce .... ........
... ........ ... ......... ...... ..., ........ ........
iiiyjrapcKO-.......... ......
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 29     <-- 29 -->        PDF

..... . .......


... 10.


...... ......... ........ ... ....... ce .......... ...
he ce ....... ..........:


1. AKO ce ......... ..... ....... ....... ......... ......
........ y ............. ..... ........ ......... ..... .......
......., ..... ce .. ..... ..... .. .... ........] ..-... ce
.. .. ......... .... ......... ......... ...... .... ...............
....
2. ... ... ce .... . .......... ..... 10 ......., .... ..
........, .......... y ............. .........
3. ... ... ce .... . ........, .... je ........ .. ........
........., .. ........ ............ ........., .. ...... ...........
4. ... ... .... .... ......... ..... ...... .... .. ...
.. ......... ........ . ........ ...... ..........., .......
ce .... . .....-....... ...... ......
... U.


TKO .......... ......, ..... je ......... ....... .. ........
.. 10 ha .. ...... a .. .... ........ .. ........ .......
....... ....... ... he .. .......... ......... .............
...... ........ ........ . .......... ......., ........ . ....
............ ....... . ....... ............ ........, .. ......
..... .... ...... ...... . ........ ... ..........


... 12.


.......... ........ ..... je .. y ......... .... ......
...... .. .. .. ........ ....... ......... ........
........ ........ ...... ...... .. ..... ..............
..........


... 18.


....... ......... . ....... .......... .. ..... ce .........
...., .. .. ce .... ....... ..... ... .. .... ........ y
........ ... ............. ........ ...... .......... ...
..... .... .. ... .........


[... ......?.. ..... ..... ... ..... .. .... ...... .........
..... ..... ...... je ..... ........ ........ ..... ......
...... . ........ ....... ..........


... 14.


..... je ......... .... ..... ........ ......... y.... .. ... ...... ... ....... ....... .......
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 30     <-- 30 -->        PDF

..... . .......


....... je ..... ...... y ........ ....... ...... ..... ...
........ ........ ..... ......... .... ......... .... ..........
.......:


1. .. ........, .... .. ........ ... ....... ... .... je .......
......, a ......... .... ..........
2. .. ......... .. ...... je ........... . ........ .........
.....
3. .. ........ ........
4. .. .......... . .......... ........ ......., .. ......
...... .... ....., .. .. .... ....... . ...... .........
..... ....
.">. .. ......... ........ .........-........ ..., .......
...... . .... .... ......... ............ ........


6. .. ...... ....... . ........ ......... y ...., ... ...
.... y ... ........
7. Ha ...........
8. ... ...... ..... .. .......... ..............
9. Ha .... ..........., .... ..... ...... .............
...... .... ........ y .... ..... ...... .............. .....
... 15.


. ....... ......... .......... ....... .... ....... ......
......... ... .. ......... .. ...... ... .......


[..... ....... ..... ce ........ y .... on 10 ...... ......
.... ..... ..... y ...... ....... ....... ..... .... y ..........
....... .. ..... ........... ......... ... ... ... .. 10
.......]


.. ......... ........ ........>. ...... je ...... .....
......., .. ......... .... ...... ....... ... .........
.... .. ...... ......... y ......... ...., ..... je ......
..... ....... ......... . ...... . .. ........ ...........


... 16.


... ........... ........, .... ..... .... .... .... ...
....., ........ je ......... . .......... ....... .. .,.....
......... ......... ........


... 17.


....... je ..... ...... .. ....... ......... ..... .......iba
.. ... ... ...., .... ...... ......... ...... ..... ........
(.... ........) ... .. ......... ......... .... ..... ....
........ ........ (..... .......).
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 31     <-- 31 -->        PDF

..... . .......


... 18.
.... .... ........ .... ........:


1. ..., .... ......... ... .. .........., ........ . ..........
a ...... ce na ...... ......... ... .. ....... ....,
.. one, Koje ce ...... .. ... ......... ............ ........
2. ..., .... ......... ....., ....... ........, ........
....... .... .. .......... ......... .. ....... . .....,
3. ..., .... ce ...... .. ...... .... .......... ... no .......
.......... .......... ......
Ca ......, .... .. .......... na ...... ......... ......
......... ..........., ......... ce ... .. ......... .......


... 19.
.... .... ....... .... ........ ..., ....:


1. ...... ....... ........
2. ...... .......... ........ .....
3. ......... ....... ..... ..... .........
... 20.


[. .... .. 10 ...... .......... .. .......... ..... ......
..... je ...... ....... ..... .. ...... . ........ ... ... ....,
.... ce ..... ........ ..........,]


.......... .... .. ........ .... ........ ...... .....
... no ......... ........ ... .. ....... ........... ........
...... ...... ..... no .......... ......... ........ ......
..... ........ ..... ......... .......... ........ ....., ..
...... ..... ........... .... .........., .... ce ...... ..........
......


... .......... .. ..... .. ..... ....., .... .. .........,
... 13. ........ .. ..... .......... .... ...... ..........
....... ... 18.


... 21.


.......... .... .. ....... .... ........ ...... .....
.... na ....... ............. ... ...... ........ no ..........
......... ........ ......, ........... ........ . .........
........ ..... ..... ....... ........... .... .........., ....
ce ...... .......... ...., .. ...... . ...... ....... .....
.......... .. ........ ............


... 22.


...... ..... ..... y ......... ...... . ......... ......
je . ....... ........
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 32     <-- 32 -->        PDF

..... . .......
4.1. ´23.
..... .. ce, .. ce .......... .......... .........., ............
...... ...... ......, .. .......... .......... ....
.... ..... ......... ......... ...... ......... y ... 17. ..
....... 22., ....... he ce .... ............. y ...... ......
.. ........ ........ ........ ce .... ......... ..... ....
.... .. ...... ....... ............. .....


.............. .. ..... .. .... ........ ............
........... ....... ... .......... .....


... 24.


...... .......... .... ........ ..... ......... .. ......
......, .. ce ....... ......... .......... .... ...... ir.jejie.
.... he ........... ...... .... .. ......... .......


.. ..... he ce Mohii ....... .... ...., ... .. ...... ....´
.... ..... ...... ....... ....., .. ......, .. je y ...... ....
...... ... ... ....., .... ce .... ....... .. ....... .......
..........


...... ...... .. .... .... .... .. ......... ...... ....


..... ........


... 25.


AKO ce .. ....... ...... ...... ........ ....... . .......
....... .. .. ... ......... ........ ......... ......,
..... .. .......... .... .. ..... . .... ......... ...... ......
...... .. ..... ..... ........ ........ ...... ......... ......
.... ........ ...... ....... .....


AKO .......... .... .. ....... .. ... ......... .... ......
..... .... .. ...... noTpe6fie ..... . ...... ........;..


(".. ...... ........ ... ........... ..... .. ...... .. ........
. ...... ....... ..... ......... .......... . .........
.....


... 2Ü.


....... ......... .... .. ...... .......... ;i.a ce y ....
..... .... .... ....... ..... .... ... .. ..... ....... .. .....
........, ....... ..........., ......... ........ ........ .
....... .......... ...^. ...... .. ........


... 27.


..... ... ......... ...... ce ............. .... one
..... .... ....;. .. .... .. .... .. ........ ..... .. ........ .
.. ..... .....
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 33     <-- 33 -->        PDF

..... . .......


... 28.


. ....... ......... je ....... .... y .... .. .......
.... y .......... ........., [. ...... je ...... ........ ......
....], .... ...... ..... ........ ......... no ..... ....
.... .........., .... .. ....... .... .. ..... ...... ........
«.......... .......


... -29.


... ........ ...., y ...... je .... ... ........ .....
...., ..... je ......... .... y ...... ....... ........ .. ............
..... ....... ...... a ..... ....... ........ ....
..... ........ ... .........


... 30.
......... .... ....... je ........, .. .. .... ... ........
.... ......... ..... ..... ......
........ ..´... na .... ... ........ ... ....... .......
......... je.
......... je nama ... ........ .. ...... .. ...... ......
[........ .... ......... ..... ......... .......... ....;. y
.... . .....]


4.1. 31.
....., .... ce .... .. .... ... y ........, ........ je
....... . ........ .... ......... ......... .. ......... ....
je ......., .. ...... ... ....., .... .. ......... .. ce .... .....
.. .......... no ......


... 3-2.


......... . ...... nama na ...... .... .......... .....
ce ..... ......... ....... .......... ........... ..........
. ....... ....... .... ........... no ......... ... 9. ..
........ 13. .. ... 17.


... 33.


. ....... ........... y ....... .... ... ........ ........
. ..... ..... cpecica ..... .. ...... ..... ...... a .....
.......... ......... ......... .......... ........., ............
...... ...... . ............. ........


[.. ....... .... ....... .. ....... ........ ........
....... ......1
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 34     <-- 34 -->        PDF

..... . .......
... 34.


......... je ...... ..... ... ........ .... y .... ... y


......... .. ....... ...... .. ...... ...... ......, .... .


.......... ....... ...... .... ....... .. ...... y ...., ...


...... je ...... ..... .... .. ......... ........ .. .. ..


...... ..... ...........


TKO ..... .... ..... je ..... .... ... .. je ....... ......


.. ..... ....... .... ........ ..... ......... ..... ..


.... ......


... 35.


TKO y .... ... .. ......... .. ....... ...... .. ......
..... ..... ... .... ......... ....., ..... je .. je ...... ...
..... ..... ..... .. .... ...., a .. .... .. ... ...... .....,
..... je .. . ... ........ .... ....... ........... ... .. .....
.. .. ...... ....... ......... ....... ... ......... ......,
...... ... .......... .....


... 36.


...... .......... ... ...;.>... ..... ..... .. ... cv


....... ...... ..... ... ....... .. ....: .. ...... ..........


.......... ...... .. ...... ....... ... .........., ........


.. ...... ......, ..... .. .. .. ...... ....... .. .. .. ......


... ...... .... .. ......, .... .... ..... [. ............, ....


y .... ..., ..... .. ....... .. ........... ..... ........]


......... ... ...... ....... .......... ......... ...., a


... ..... ...., .... ........ ...........


... 37.


....., .... ....... ......... ... ranieita, ..... .. ...
... ........ . y .... ....... .. ...... ........ ...........
.... ce ..... ....., ..... ........ ........ 6poj .... ..
...... .........


... 38.


AKO ce ..... ......., ..... ce ...... ..... ........., .. joj
ce ..... .. ........... ........ .... ....... .. ....... . .........
.....


AKO ...... ...... ..... .... ...., ...... ce ......., ....
..... race, no .......... .......... ... .. ..... .. ... ......
.. ........ ... ....., ... ce ..... .. ....., .. ...., ....
....... ......., ..... je .. ce ....... .. ...... ........
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 35     <-- 35 -->        PDF

..... . .......


... 39.


[.. ...... ......... ........ ... ..... ...... .... .......
...... ...... ..... je ....... ..... .. ce ....... .. .........
....... ............ ... ...... ........ ... ....... .......
......... . ......... ...... .......] 1


III. ....
1. .... ........
. ... 40.


...... ce .......... .... ......... ........ ...........
..... ..... .......... ..... ......, ....... ce .... .. ......
..... ...... .....


2. ....... ........
A) . a . . . a . . . . y . ..


... 41.


...... ............ y ........ ...... ..... .. je .......
.. ........ ....... ..........., .... .... .. .... .... .......
y ............ ......... ........... ...... ........ ............
.... . ........


... 42.


....... je ........ ............ y ........ ......, .. ...
......... ..... ...... ...., ...... ...... ... .... ........


... 43.


. ....... ......... ..... ..... .. ....... .... ......
y ........... ......., .......... ... 41. ...... ....... ..
..... .... . ........... ......... ..... .... ............
... .... .... .. .... y ..... ......... ... ....... ..
....... . ......... .......... ...., .... .... ....... ............
.............. ...., ....... .. .... .. .... .. ......
... ....... .. ...... ......... .... ... .. ..... ............
. .... .....-....... ...., ...... .. ........... ..
.. ......... ....... ce ...... .......... .. .....


... 44.


...... ............ y ......... ...... ..... .. .... .......
...... . .. ....... ........ . .......... ......., ......
. .... ....... ...........


1 ..... ........ .......... .... ...... ..... y „..... . ......... .......".
.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

..... . .......


.) .. .... ............ . . . . . a , .....-.......
. ........-....... . . . a.


... 45.


...... ............ ....., .. ce ...... .. ........ ....


.... ............ .. .... ... .... ............ ...... . .....


....... ...., .... je ........ .. ce ...... ....... .......


....... .. ........ . ....., ..... .. je ... ........ .......


.... .......... ... ...... ....... .. .......


.. ......... ... .... ............ ...... . .....-.......


.... .. .. ... .... ........-....... .... ......... je .....


.... ........... ...... ...........


... 46.


..... ......... ..... je .. ........ ...... . ...........,


[. .... .. 10 ......, .... ce .... ......... .. ..... 10 ..´
....), .... .... .. .... ........ ..... .......... .,.. 45. .. .. .
....... ..... ......... ......... ........... ...... . ...........
........ .. ....... ...... . . ...... .......... ....


....... ........ ..........


... 47.


........... ...... .. ........ ..... 1000 ....... ........
............ .... . ......., a .. ........ ..... 1000 .......
....... ......


... 48.


.. .... ..... 500 ....... ........, .. .. .... ............
............ ......., .... ce ........, .. ce ...... ...........
....... na . .... ............... .....


... 49.


...., .... ..... .......... ..... ... ......., .... ......
.... .. ........ ........... .... .. .......... ...........
.......


.) .. .... .......... ............


... 50.


......, .... .. .......... ..........., .... ...........
y .... ........ ....... ....... .. ..... ........ je .........>
. ............ ...... .. ...... .......... ..... ... 47. .


48. .. .. ...... .. ........ .. ..........* ..... ..... .. .......


ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 37     <-- 37 -->        PDF

..... . .......


.... ......... ........... ....... je ........ ............
...... .. ..... .... .............. .. ........ ...........
......... ........ je ....... ......


... 51.


......... .. ..... .. ....... .......... .... .... y .........
........... .... y ........ ..... ...... . ..... ......,
... .. ........ ......... .........


... 52.


AKO ....... ......... .... ... .. ...... ....... .....,
.... ce na .... ....... ....... .... .... ........., .... ..........
.......... ..........., a ..... ....... .... ce .......
.... .. .... ....... ..... ...........


....... ....... .. .......... .... .. ........... .....
........., ... .... .... ......, ... je ..... ... ..... .........
......... .....


... 53.


......... .... ....... je .. ....., .. ce .......... .........
...... y ......... ........ ........ ......... ce .. .........


... 54.
... ......... ......... . .......... ......, ..... je ..........,
.. ..... ... ...... ........ ......., ... . ........
........ .... .......


... 55.


AKO je .......... ......... ......... . ..... ...., ........
y ......... . ......, ....... . ..... ....... ...........
......... ....... ......


. ..........., .... ce .... . ........ ..... ......... ..
. ...... ......., ...... ............. ....... ..... ........
.... ........ ......, ....... ... . ....... ....... ....


[0 ......... . ..... ........... ..... ........ .......
...... ......]


.) . . . . a . . . . y . ..


... 56.


........ ....... .... .... ce ......... ...... ......,
...... ce ... .... ........-........... ....... ..... .......


[..... je ......... ..... .. ...... ........... ...... ...


.*
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 38     <-- 38 -->        PDF

..... . .......


....... ... ............... .. .. je ........ .. .... .. 1000 ha
......., .. 1000 .. 5000 ha ........ ...... a ..... 5000 ha .............
.... . ........]


3. ........ ......., ..........
... 57.


.......... .... . ....... ......... ........ ....., .. ..
...... ....... ....... ........ ....... ......... ..... ......
........ .. .... .. ......... ............ ......... ..... je
......... ........ ..... ......, .. ce ..... ....... ........
.... ........ ....... ........., ... ce .. .. .... ..
..... ...... ....... . ....... .. ..........


Kao ........ ...... ce . .............., ............ .
........... .......


... 58.


To ........ .... .. ce .... .. ..... ....., .. ..... ........
.......... ........, ..... ...... ce .... ........,
.... .... .. ....... .......... ..... ....., .... ce .........
.......... .... . ......... ....... ......... ...... ......
.... ........, .... ce ..... ....... .......... ... .......
.... ......... ........ ....... .... y ......


... 59.


AKO .. .... .. ......... ...... .......... .... ... .......
......... . .......... ........, ........ .. ....... ..........
.... ... ....... ......... ........ ...... ..... ..
.......... ........... ........, ......... ........ . ..........
. .... ........ ........ ce ..... ...., ..... . .... .......,
... ....... ..... ....... .......... .... .. ...... ........
[...... .... .... ........ y .... .. .." .... .......... ..
.... ....... ......]


... 60.


... ...... . ......... .... .... ........, ...... .......
........, ......... ..... ........ .. ...... .......... .......
......... . ............ ......., .. ..... ce ....... ........
....... ..........


... 61.


........ ........ ........ ..... ...., .... ..... ........
....
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 39     <-- 39 -->        PDF

..... . .......


... 62.


......., .... ce y ....... ....... .. ...... .......... .......
....... ......, ...... ....... . ........ ....


... 63.


.. ........... ....., .... .... .......... ........ ......
......... ....... ........., a .... .... .... ..... y .....
... ........ ........ ...... ......, ....... ......... .......


4. ....... (..........)
... 64.


......... (...........) ........ ce ... ........ ....
..... ... .... .......... ........ ... .......... ........
....... .. ........... ....... .......... [..... ... ......,
.... .. ....... ...... . .....-....... ...., .... ... ......,
.... ........ ......... ...... .... ............]


... 65.


....... (.........) ..... ...... .... ...... ..........,
(......... ......., ........ .......), ....... (.........)
.. .......... ....... ... ... ...... .. .., .. .. .. .......
....... ... .... ....... ............. ... 7.—39.


... 66.


......... je ...... ......... . ......... (...........),
..... .. ce ... ........... .. ..... .....
........... ........ ....... .. ...... .... ..... ..
..... .. .... .. ..... .......... ........


(...... he ce.)