DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 379


.......... ....... y ......, ..... .. ce .>.. ...... . ... .......... ...
.. u y ....... ....... .. ...... .... ...... .... ...... ...... .... mije
eiporo ......, na .... .... p.eh . ..... ........ ........... .......... .....
......; .. .... ........ ...., ...... ...... .........., .. ce ........
...... ..... no ........... ........ (......., ..... na, ........., ...........
....) .. .. ....... ....... .... .... .... ... ... ...... ........
..... ...... ....... .......... .... .. .......... .... ...... . ... .....
........ . ........ ......... ...... .... .......... . ............. .........
. ......, ...... ...... .. .... .... .... ......... na .. ocjeha .......,
.. ce ...... ......... .......


0 ......... ............. ..... ce .........., Pop, ........... .
........ ........, .. je ...... ..... no ......... ...... ........... 00.....
.. ......... ....... ne ...... .. ........, .. ... ........ ....
....... ........ ..... .. i.ai To.in .. ....... ........ ....... ........ y
[ir\i ........ ..... ......... ........ y . .... ........ ......


I z k a z


o vplačanih članarinah in naročninah za 1.1922, 1923 in 1924
v cbmočju podružnice Ljubljana.


Redovn i čla n i: Auerspeg Hervard, Turjak 50 D (za 1. J.S23); Barle
Alojzij, Ptuj 50 D (25 D za 1. 1923 in 25 D za I. 1924); Blaha Josip, Radohova
Vas 50 D (za 1. 1923); ing. Bratuž Ernst, Maribor 50 D (za 1. 1923); ing. Cerna*
goj Boleslav, Boli. Bistrica 50 D (za 1. 1923): Détela Léon, Stražišče 50 D
(za 1. 1923); Drachsler Josip, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Ekel Karol, Ljubljana
50 D (za 1. 1923); Dr. Glanenik Franc, Rudcči Breg 50 D (za 1. 1923); ing. Guzelj
Avgust, Novo mesto 50 D (za 1. 1923); Janša Hinko. Boh. Bistrica 50 D (za


1. 1923); Jesenko Rado, Kranjska Gora 50 D (za 1. 1923); Meščanska korporacija,
Kamnik 50 D (za 1. 1923); Kenda Franc, Radovljica 50 D (za 1. 1923); Kosler
Josip. Ljubljana 93 D (3 D za 1. 1917—1919, 5 D za I. 1920, 5 D za 1. 1921. 30 D
za I. 1922 in 50 D za 1. 1923); Krašovec Jakob, Milanov Vrh 50 D (za I. 1923);
ing. Lah Rado, Ljubljana 50 D (5 D za 1. 1922 in 45 D za 1. 1923); ing. Lampe
Franc, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Lang Franc, Brezice 50 D (za 1. 1923); ing.
Lenarčič Milan, Josipdol 50 D (za 1. 1923); Majzenowitsch Alfred, Radmirjc
50 D (za 1. 1923); Marghcri Rudolf, Starigrad 50 D (za 1. 1923); Metlikovič
Vinko, Ljubljana 50 D (za 1. 1923); Mestna občina Ljubljana 50 D (za 1. 1923);
ing. Miklavič Franjo, Bled 50 D (za 1. 1923); Minoritski konvent Ptuj 5 D
(za 1. 1922); Mlakar Alojzij. Soteska 50 D (za 1. 1923); ing. Odlasek Andrej,
Ljubljana 50 D (30 D za 1. 1923 in 20 D za 1. 1924); Palme Josip, Studenecslg
50 D (za 1. 1923); ing. Pelhan Ignacij, Gornji Grad 50 D (za 1. 1923); Petrič
Franc, Ljutomer 50 D (za 1. 1923); Pleško Franc, Kokra 50 D (za 1. 1923);
Podlesnik Anton, Ribnica na Poh. 50 D (za 1. 1923) ; Pogačnik Franc. Lehni na
Poh. 50 D (za 1. 1923); Dr. Ponebšek .Tanko, Ljubljana 50 D (5 D za 1. 1922
in 45 D za 1. 1923); Premerstein Robert. Brezica 50 D (za 1. 1923): ing. Prcsel