DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


V


WWIUVU X ...<»....,..-j 0


bum s ka îndustriia i trgovina.


Skrižaljka za izračunavanje razmaka u jarmu.


Skrižaljka za jednostavno praktično iskoriščenje trupaca kod vezanja i
tesanja, izašla je iz tiska u obliku preglednc tabele, Cijena Din 2:—-. L´potreb«
ljava se kod određivanja razmaka listova u jarmu, te pomoću nje otpada dugo«
trajno računanje, koje je inače potrebno za racijonalno iskoriščenje trupaca
na pilani. Preglednim sastavom ove tabele omogućeno je, da se brzo i točno
ustanovi širina paralelno obrubljenih piizmiranja iz stanovitog promjera tru*
paea. Isto tako lako se može odrediti potreban promjer trupca za racijonalnu
izradbu paralelno obrubljenih žaganiea, stnovite širine. -- Kod rezanja mosnica
ustanovljuje se pomoću ove tabele potreban promjer trupea, da se dobije
stanoviti broj mosnica određene širine; a isto tako određuje se pomoću nje
najmanji promjer trupea, koji je potreban kod tesanja ili rezanja oštrobridnih


greda zadanih dimenzija.


Kod rezanja po narudžbi određene količine rezane robe stanovitih dimem


z ja lako se odredi potreban broj i promjer trupaca. U praksi omogućena je


pomoću ove tabele najracionalnija izrada poglavito jelovih i smrekovih trti»


paea tako, da je bez dugotrajnih računa moguće u svakoj pilani najveće isko»


rišćenje trupaca.


Ovu skrižaljku preporučujemo našim industrijalcima. Imade doduše sličnih


i u njemačkom jeziku, ali je ova mnogo bolja, pošto je pregleđnija i tako reći


za sve vrsti dasaka sastavljena. Dobiva se uz cijenu od Din 20 kod upiavništva


»Novosti« u Zagrebu. —..


Bilješke.


Staro drveće u Bosni. Pod tim naslovom doneo je ljubljanski list > Jutro«


sledeću belešku: »Na podnožju planine Tvrtkovac leži muslimansko selo Pepc


liiii. I´ selu se nalaze dve vanredno stave t:sc neobično velikih dimenzija. Jedna


je 15 m visoka, a opseg stabla meri 2´80 m (p — 89 cm\); druga je malko niža


te meri u opsegu 310 m (p — 100 cm!). Pošto tisa vrlo polako raste, možemo


mirne duše tvrditi, da je svaka od ovih tisa stara 700—800 god na. — Blizu


Travnika se nalazi više prastarih lipa, a u selu Rankovlći stoji ogroman hrast,


u čijoj šupljini može stajati do 40 ljudi.«


Prenosimo evo u želji, da spomenute vrlo zanimive predmete tko od


kolega pobliže opiše u našem listu, po mogućnosti uz sliku. Potrebno bi bilo


da se ovakvi vanredni prirodni spomenici primereno zaštite te da se narod


upozori na njihovu veliku vrednost. Ing. R.


Francuzi kupuju šume u Crnoj Gori. »Slobodna Misao« u Nikšiću javlja,
tla su pred nekoliko dana prispeli u Crnu Goru zastupnici neke francuske
družbe u svibu nakupa šuma. Pregledali su dosad velike šume u Župi, Zloj gori