DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog „u mjesecu na 3—5 tiskanih araka.
Članovi redovn i J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja
članskog god, doprinosa od 50 Din.
Članovi pomagači a) kategorije plaćaju godišnje 25 Din,
b) -,„´ ,, „ 100 „


Članovi utemeljači i d o br o t v o r i dubivaju ga nakon jedno


kratnog doprinosa od 500 dot. 3,000 Din.
Pretplat a na Hst iznosi za nečlanove 10Q Din. godišnje.
No vaç se šal j e za članove iz Slovenije na Podružnicu


J. S. UijU Ljubljani na č^k. broj 1-1.054 ili pppoštnoj nakaznici,
za sve ostale pak na ček. J. S. U. 34.293 ili na adresu
blagajnika: Zagreb, Kipni trg 9.
Uredniištvo
i uprava nalazi se u Šumarskom domu Zagreb,
Vukotinovicevk ul. 2.^


Za og la s je plaća se ,*


1. Za staln e oglase (inserate) ..^:
Vi strana 250 (dvijestope^dešet) Dio, V* Strane 62" 50 (šestdesetidva ^...) Din.
Va Istrane 125 (stodvajsetipet) Dini Vs strane 31´25 (tride,setfjedan 25/ioo) Din.


2. Za dražbene i si. oglase 60p/o višeSakupljači
oglasa dobivaju nagradu.


„FERROSTAAL" D D


ZAGREB. Wilsonov trg 7. ZAGREB.


Intérurban telefon 21-48, 22-65. — List. naslov: „FERROSTAAL" d. d.
Zagreb, Pretinac br. 216.


Željezo, čelik i željeznički materijal.


Projektiranje, gradnja i prodaja svega
materijala, potrebnog za šumske i industrijalne,
uškotračne i normalne željeznice.