DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Oglas«


Kod poglavar sreza fočanskog prodaće se dne 29. maja 1923.
u 10 sati prije podne putem javne tismene i pismene dražbe oko_
1300 (hiljadu tri stotine) kubnih metara četinjaste građe od na^^
goreiih stabala u odjelima 412, 415, 417 i 419 šumskog predjela
Vučevo sa početnom cijenom, od 32 Din 0 p (trideset dva dinara
0 para) za svaki kubni metar.


Svaki niidioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iz^
nosu od 4200 Din 0 para (četiri hiljade dvesta_ dinara: 0 para) i
taksen^i marku od 20 Din.


Strani podanici polažu dvoisti´uki vadij.


Pismene ponude sa vadijem i takseno^m markom od 20 Din
treba poslati zapečaćene poglaA^arti -sreza fočanskog u Foči i mo^
raju stići najkasnije do 29. maja 1923. do 10 sati.


Na omotu mora biti napisato »Ponuda na 1300 (hiljadu tri
stotine) kubnih metara građe od nagorelih stabala u šumi
»Vučevo«.


Stoji svakom reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe
razgleda.
Pobliži uvjeti mogu se vidjeti kod poglavara sreza fočanskog
u sobi broj 7.
Nakon svršetka usmene dražbe otvoriće se i pročitati pis^
mene ponude.


Dostalac .... da snosi sve troškove raspisa ove dražbe.


Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom. Šumarskom Udruže?
ženju prino>s od 0.1% (posto) od cijele kupovine.


Gospodine Ministar Šuma i Rudnika u Beogradu bira slo:=
badno između ovih prispjelih ponuda, a može sve i jednu odbiti,
bez da navodi razloga.