DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 71     <-- 71 -->        PDF

NASICKA TVORNICA TANINA


I PAROPILA D. D.


Centrala ZAGREB^ Mažuranićev trg br. 23.


. Parne´ pilane u Sušine-Gjurgjenovcu,,
L|eskovici i Andrijevcima, tvornice
tanina, parketa, bacava i pokučtva


-u Sušine-Gjurgienovcu.
Preporuča sve vrsti i izradbe tvrdog
drva, parkete, bačve i uredski ame-:
rikanski namještaj.


Prvo jugoslovensko d. d. za šumsko
gospodarstvo i industriju.


Destilacija drva d. d.


Centrala: ZAGREB, Gjorgfićeva uL broj 2,/II.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna
pilana u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton^ metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd,
sredstva za denturiranje, lahka i teška ketonskaacetonska ulja, katran i smola. Sve vrsti smrčevog, jelovog i
borovog rezanog materijala, hrastovi, javorovi i jesenovi trupci.


Vapno za građevne i tvorničke svrhe.