DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 70     <-- 70 -->        PDF

„SLAVEKS"


dioe. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovlnu najbolje sla^
vonske kakvoće sa pilane Brod n./S. Paranu i neparenu
bukovu graciju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


5 „SLAVEKS" S


H societe ....... d^ expioitation forestiere, !


Zagreb. g|
Prodiiit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualite de ..
. Slavonie de sa scierie de Brod s7S, Sciag-e Hetre de la S
K celebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac .
. (Slavonie) Etuvage egal Usine de talons en bois de Hetre. .
9 H


..........................


društvo na dionice


za industriju drva


SLAVONIJA


ZAGREB, Mažuraničev trg !!


Telefon broj 20-56 i 17-22. I Brzojavi: „SLAVONIJA".
Os0ovaBO godina 1904, I Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. ^ .| Pričuvna glavnica K 37,5000.000,


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje ražanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine.
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.
Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu .. S.. Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagyvarad),
Aradu i Bukareštu.