DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tsslova licitacije ili sadv/e /nscrnTe kak(J^e us]()\X´ pojiudjaća. uc ćv se u/oti
u ob/ir,


5. ......11.. se plaća kod blagajnice ... Direkcije Šumu u Vinkovcima
u roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija (ulobjcna.
Kod plaćanja kupovnine dužan je kupac još platiti na kupovnmu IS´^ij
u ime taksenili marka i doiprtnosa.


6. Rok za izvlačenje drva iz scčine traje do kraja Aprila 1924. godine.
7. Svi podrobniji uylovi licitacije mogu se sa/nali za radnog vremena kod
Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima te Kr. Šumske Uprave u Rajiću.
U Vinkovcima, dne 21. Aprila 1923. god.


Kr. Direkcija Šuma.


......


.\.. ....... ............ . ............ ......... .. ... 8. .... 1923 .
10 .... ..... ..... ..... jai;Kc ....... . ........ .....´.. 200 .^ ..... .......
...... .. ....... .. ..... To cr- .... ua-OiKUi . .^.. ............ oii....
.... . ..... .....^. ........... .. ...., .. .... ..... ...... ..?......
.......... ...... ....... .......... 45 ... no ...... ......


..... ...... .... ..... ....... ...... ........ ..... .. 900 ...
. ....... ..]).. .. 20 .... ...... .......... ..... .. ...... .........
......


....... ...... .. ....... ir .a.ce.o:^r ...... .. 20 ... ..... ..^^....
.......... ....... ......... . .......... . i\iopajy ..... ......-.....-´ ..


S. .... 1923. .. 10 .....
....... ..... .. ....... .... .. ...... ... ....... ............ . ...........
.... .. .....^. ....... ..1....(^ ...... ... ..........
......... .... . ........, .... ........ ...... .........´ ...... ..


.... ... . ..... ...... ... ........ ........


Privatnu službu


traže kod kojeg većeg šumskog preduzeća dva potpuno zdrava
36 i 30 god. stara šum, ingenieura s potpunom bečkom fakultetskom
spremom, isti služe već nekoliko godina u državnoj
šumarskoj službi u Bosni, pa radi slabih plata namjeravaju
skoro istu napustiti


Cijen. ponude neka se izvole slati ovom uredn. pod „Bosna".