DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Broj 2332 — 1923.,


Objava licitacije ogrevnog drva.


Kod Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima prodavače se dana 17. Maja 1923. g.
u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom ogrcA^no drvo (mešano: brest, hrasta
jasen, topola i dr.) izrađeno i složeno:


o
Kr. Šumska
Uprava
Mesto, g-de
su drva
Pr. mm
Procenbena
vrednost
Dinara
Sadanja
nadvisina
Primetba
i ^ ´^´ 100 3.800
2. 100 3.800
3. 100 3.800 >^
4.
5.
´.
cd
´V
0
.200
200 .7.600
7.600
"Š +-*
0
6.
200 7.600 «
7 .
..
9.
10.
U.
a >N
0
300
...
300
400
400
11.400
11.400
11.400
15.200
.15.200
15 Vo
H
N
. 15
´ >N ,
´ na
0
0
1
—w
Kl
12;


400 15.200
13.
Sveg a
608
3608
23.104
^ 137.104 1
14.
15.
Moro vic
Srez Topolovac
(kod
panja)
Na obali
Studve
645
383 :
35.551
23.000
15 %
5Vo
i
Udaljeno od
obale Spačve
do 1 km,
1


Drva su većim delom oblice, u manjem cepanice.
O p š t i u s 1 o V i ;


1. Pismene ponude imajn se predati u valjano zapečaćenom zavoju, ...:=
viđene sa 20 Din taksenih marka. Ponuđene sume moraju biti rukom ispisane