DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

4, U propisno biljegovanoj (20. Jinara biljeg) ponudi treba oznnčlti ,>..


pinu stabalu (trupaca) /a koju (koje) se po.nwla stavlja. Zatim ponudjenu svotu


treba označiti brojevima i slovima — te do-dati i/.javu nudioca, da su mu drazs


beni uvjeti poznati i da na iste bczus´jetno pristaje.


Dražbeni uvjeti — procjena stabala i trupaca stoje na uvid za vreme


uredovnih sati u uredovnici šumar, tehničkog izvjestitelja ... kot. oblasti u


Delnicama.


I."´pravitclj: Spe!jak v. ..


..... .......


... ........ yii])aBC ..... ......... .. .... 14. 5... 1923 . .........
. 10 .... .].1.. ..... ...^--^! jaiuic ...... lOUO .-´ ....... ....... .. ..... .
........ mjmi >.....(.< .. ...... .. ..^.. ... .sa 1 li´ ...^..... . 17.50 ...
sa 1 }.]^ ........ ...... . .......). 50 ir 50%.


..... je ....... .. .... ....... ..... oi;o 5 .. 6 .., . ....... .. ....
. CBuico .... ......... .. .... Mccia . ...^..
..... ...... .... apiije ...;... .........]! ..... . iiyHo<-y .. 205. ...
. ........ ... ......, ...... ......... ..........


....... ...... .......... (a 20 ... ........ ]\...... . npoBi!i)e]u-´ ´-u }Ui.......
..]....1[... ..... .. ...... ^......... .... ...... ....... 14. ivraja
1923. .... .. 10 .... ..... ..... . ........ .. ..... ....... ...... ......^


...... .. .... .......... .... ..-... .. ........ ....... 3 ....... ..........
..... je ..´>^^.^. .......! ..\ .],1......(^.<.;. ........ ........ 0.1% oi
...... ............


....... ...... .\]... .. ....... ... ... ...... .. ........ ......... nm:.


............ .... u ....... .... ........ .... ......... . .... ..-^
... ...... ....... .......
.. .... .....>. ........ .. ..... ......! ..../.....


...... ...... .....


.... 133 .. .. 20. ...... li)23. ....


Broj: 2561/1923.


Prodaja stabala.


Prodaje se .samo putem pismenih ponuda u sumi na panju u tri prodajne
i,kupine na području kn šumske uprave u Pitomači 1. u sjekoredu I. 6. bukovine
^. tvorivo 763 m^ /a ot^rijev 4157 .-^; na području ... šiimske uprave u Ogulinu


11. u sjekoredu \´. 7. jelovine za tvorivo 712 771-´, /a ogrijev 799 m^ bukovine /a
tvorivo 46 .^ za ogrijev 615 m´-*: na području kr. šumske uprave u Novom lil.
u sjekoredu .. 6. jelovine za t^-orivo 382 .7=´, za ogrijev ]51 m\ bukovme za
t\orivo 517 m^, za ogrijev 1606 m-\
Sa biljegom od 20 Din providjene, zatvorene pismene ponude valja najzad


12. maja t. g. do 11 sati prije podiie predložiti potpisanoj Direkciji šuma, gdje
se mogu uviditi i dobiti dražbeni i ugovorni uvjeti, iskaz prodajnih skupina,
obrazac ponude i omot.


Ki\ Direkcija šuma u Zagrebu.