DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kr, kotarska oblast u Delnicarna.


Broj 3661 — 1923. Delnice. 11. travnja 1923.


PTedroet: z. z. Cruilug, ....^ Mrzlavodica, Mrkopalj družba jelovih i bukovih
stabala*


Ogias dražbe jelovih i bukovih stabala.


Temeljem po upravnom odboru županije modruško^riječke u Oguliiiu odo^
fcrenih drvo-sječnih predloga godine 1922. i 1923„ ovim se od strane ove kr.
kotarske oblasti raspisuje dražba jelovih i bukovih stabala, kako je to u skri^´
žaljci navedeno, ; ^ . , .


Kubni
Zemljištna Šumski Vrst Broj sadržaj ´´V
zajednica predjel 1 drva štab. >


i


gradje ]gorivo Din Din



Crnakosa 50 181VO 33-00
7502


L Mrkopalj jela 75.025
Tjesnac 172 56.00 136


Mrzli 5534


2. Lokve jela 120 542-00 114 55.340
jarak


3. Mrzlavodica Stelnik jela 70 303-10 69 00 30.645 3064
jela 106 420-00 56


Crnilug


4. Belpvina, 43105 4310
(E - 1922) bukva 17 25-00 19


jela 75 264*00 50-00


Dolci


Crnilug bukva 46 65-00 45-00


5. 29.423 2942
(E - 1921) jela 28 118-00 25^—


Belevina


bukva 7 13-00 11-—


976


Glovicica


Z. Z.
6. jela 477 00 — 5.950 595
Crnilug jelovih


Rohač


trup.


Dražba će se obdržavati dn« 11. (jedanaestoga) raaja 1923. u uredu kr.
kotarske oblasti u Delnicama.
Dražbovati će se za svaku zemljištnu zajednicu zasebno. .


O p ć e n i t i d r a ž b c n i u V j e t i.
). Kupoprodaja usljeduje na panju bez naknadne prcmjerbc.


2. Dražbuje se isključivo putem pismenih ponuda te se usmene, brzojavne,
telefonske, naknadno podnesene i ponude ispod iskličnc cijene neće uvažiti.
3. Ponudu treba vlastoručno potpisati i priložiti 10% žaobinu od isklićne
cijene.