DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz Jugoslov* Šumarskog Udruženja« 305


1922.); Direkcija šumu Apatin 65 U (za g. 1923.); Državna šumska upravii
Apatin 100 D (zu g. 1923.); Državna šumska uprava Bezdan 1(J0 D (za g. 1923.):
Državna Šumska uprava DoroelovO´ 100 D (za g. 1923.); Državna šumska upravu
Palanka lOOD (za g. 1923.); Državna šum^ska uprava Suhotica 100 D (za g. 1923.);
Državna Šumska uj)rava Novi Sad lOOD (za g. 1923.); Državna šumska uprava
Punčeve lOOD (za g. 19´23.); Državna šumska uprava Bela crkva 100 D (za g. 1923);
Državna šumska uprava Deliblato 100 D (za g. 1923.); Kotarska šumarija im. ..^
eine Trnjani^Garčin lOOD (za g. 1923.); Kotarska šumarija im. opč- Ccrna 100 D
(za g. 1923.); Kotarska Šumarija im. općine Vinkovci 100 D (za g. 1923.); Kotarska
šumarija im. općine RajevO´ selo lOO D (za g. 19´2´3.); Kotarska šumarija
im. općine Otok lOO D (za g. 1923.); Kotarska šumarija im. općine Brod xi. S.
100 D (za g. 1923.); Kotarska šumarija im. općine Pleternica 100 D (za g. 1923.):
Grbec Ivan, Višegrad 50 D (za g. 1922.); Vričko Riko, Ribnica (Dol) lOO D
(za g. 1923.); Pansini Saverio. Sarajevo lOO D (za g. 1923.); Sresko poglavarstvo
Gacko 50 D (za g. 1922.); Šumska uprava Turbe 50 D (za g. 1923.); Šumska
uprava Tlidža 40 D (za g. 1923.); Šumarija Varcš 100´ D (za g. 1923.); Kr. šum.ska
uprava Škare 15 D (za g. 1922.); Kr. šumska uprava Leskovac 15 D (za g. 1922.):
"Kr. šumska uprava Otočac 15 D (za g. 1922.); Kr. Šumska uprava Krasno 15 D
(za g. 1922.); Kr. šumska uprava Sv. Rok 15 D (za g. 1922.); Kr. šumska uprava
Gospić 15 D (za g. 1922.); Kr. šumska uprava Karlobag 15 D (za g. 1922.);
Kr. šumska uprava Kosinj 15 D (za g. 1922.); Kr. Šumska uprava Udbina 15 D
(za g. 1922.); Kr. direkcija šuma Sušak 15 D (za g. 1922.).


..............


.... .. .... ....... ........ ........... ....... ^. ........ na ..
........, .. ..... ........ ..... .... ........., .... .. .......... . .......
.. .... ..... Ha ... ... .... ....... .......


]\)...... ....... ......)..>1..´; ...... .. ...... . .1....... ......... .. ..-
TpoBMtia . ........, A. ........ . ...... . ...... "....... . ....... .....
......., .. ... ..... ...... ..... ....... iiOBJei>eKia-ui .. ..... .........


..... ... VrpeHOBHii, ... .......... VIL .......