DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskoj? Udruženja. 3(..


1-1^|).. j.^.-´piUJ^*iiTIl IH) Koje iciniujTr. .. ( ..... w iijio \\ ij.u>y]Lim]. ....1). n:\i;ivf>
1....]»... ..... ..... .... irJjJTore. nn .. .....^.. ii .......... .. .. .. . ...
3I.U- ....,7.() ..... ...... . .... ........ ... ....... .. .. .... .. ..... .
...... ......., .. ... ......., Beli .. .. ...... . ........ ......., .........
.... . ......... ........ .. . ...... ......., a no ...1.. . ...........
....., ........ .. ........ ........ . ...... .. .......... ......^
.... .. . ...... ...... ........, .. .. . ....... ........ .... ........
....... t


.......... .....^.. . ........ ii .....^. ..... ......... ....... Ur^,
..1...1....^1. ...... (. ......, ... je nama ..... .......... ............
..... .....


......... .. ...... ..... vspoKe .... ...->. <.´......](... ......., .......
iiu^ro .... ....., .... .... ^...... .1.:\.. ...) i .;1 ... ...>..


. .]1.0.. .... ..... . ........... ...... inbjni ..´´.]... .... he ..^^..
. .... ...... ....... 3ii ...(...... ... ..].. ......... ..1*...... ... ...... ........... ..... .»´^......,
.... he ........ ........ . ypefliiTn ...... .... . .... .........
.. ......... ..... ......... ...., .... ..... ...., ....... . ....... ;ja ...
..< .. .. he ^.... .... ........ . ......, .. .. . ...... ....... .... ^.. ...
. ysroj ......., a . .......... .......^. ....... ... ...... .. .. ... ...........


..... ......]1.. ......., .... Je . .... . ... ... ..... ... ..... ....
............ . ..... .....-. .......]).... .... iiac, .. .. . ... ...... .......
.....-.... . ........ .. ......


........, zua .. .. .... ... .... ....!]-1. .. ........ ..... ... .. ...
.............. .... ......, .... .. ra . ..... ....... ........., ...........
......... .... ........ ... .................. ......, .. .. .. ...;..
........ ........ ........ .... ........., a ... ........ .............,
.. 0 TOM ........ ...... ..... ........ . .... ......


— uh.
Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja.


Iskaz uplaćene članarine i pretplate za godinu
1922., 1923. i 1924.


Redovit i članoA^i: Braljinac Mihajlo, ......-.. 50 D (za g, 1925.):
Jandrić Mirodav, Niš 50 D (za g. 1923.); Ko,sić Ačim, Čačak 80 D (30 /u


g. 1922-, 50 za 1923.); "dr. Pctav Djordjević, Beograd 60´ D (30 za g. 1922., 30 za
1923.); Perušić Andrija, Vinkovci 50 D (za g. 1923.); Korošec Mijo. Vinkovci
50 D (za g. 1923.); Bambulović Petar, Turbe 50 D (za g, 1924.): Weiner Milan,
Kutina 50 D (35 za g. 1923, i 15 za 1924.); šebetić Marko, Y. Gorica 50 D (za
g. 1923.); Španović Todor, Apatin 80 D (30 za g. 1922. i 50 za 1923.); Mužinić
Milan, Beograd 80 D (30 za 1922. i 50 za 1923.); Jajčanin Petar, .. Kostajnica
45 D (5 za 1923. i 40 za 1924.); Abramović Nikola. ..... 50 D (za g. 1923.);


ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 46     <-- 46 -->        PDF

304 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Sutija Juraj, Bajna-Bašta 50 D (za 1923.); Miljuš Nikola, Beograd 50 D (za g.
1923.); Havranek Josip, Vukovje 2o D (20´ za g. 1923, i 5 upisnina); Jekić Jovan,
Skoplje 50 D (45 za gri923. i 5 za 1924.); Krstić Oresfje, Skoplje 50´ D (za


g. 1923.); Marjanović Milorad, Skoplje 50´ D (za g. 1923.); Pleša Vinko, Zagreb
50^ D (za g. 19230; Majstorović Vlado-,-Petrinja 55 D (50 za g. 1923. i 5 upisnina);
Duić Branko, Morović 50 D (za g. 1923.); Pećina Mihovil, Perušič 50 D (30 za
g. 1922. i 20 za 1923.); Jo-sip Jo^zić, N. Gradiška 5b D (50 za 1923. i 5 upisnina);
Simić Ivan, Kićevo 50 D (30 za g. 1922. i 20 za 1923.); Franješ Juraj, Bjelovar
50 D (15 za g. 1922. i .. za 1923.); Petrak Đuro. Zagreb (^. D (15 za 1922. i 50
za 1923.); Snstić Josip, Zagreb 50 D (za g. 1923.); Majer Srećko, Zagreb 50 D
(30 za g. 1922. i 20 za g. 1923.); Neuhold Božidar, Modruš 50 D (za g. 1923.);
Dubravčić Venco, OtoĆac 5. D (50 za g. 1923. i 5 upisnina); Djurdjić Todor,
Zagreb 50 D (za g. 1923.); dr. Ugrenović A., Zagreb 80 D (30 za g. 1922. i 50
za 1923,); SimoTiović Jovan, Beograd 50 D (za g. 1923.); Gačić Jovan, Beograd
30 D (za g. 1923.); dr. Vasić Milivoje, Beograd 50 D (za g. 1923.); Jurčić Andrija,
Zagreb 50 D (za g. 1923.); Petrović Kamenko, Morović 55 D (50 za g. 1923.
1 5 upis-nina); Ivić Franjo, Varaždin 50 D (za g, 1923.); Neferović Franjo,
Oriovac 50 D (za g. 1923.);- ing. Babić Z., Vrginmost 50 D (za g. 1923.); Pixa
Ernest, Buć 50 D (25 za g. 1923. i 25 za g. 1924.); Miodragović Bog., Klenak
50 D (za g. 1923.); Šneider Luka, Morović 50 D (za g. 1923.); Knežević Josip,
Cerna 12.50 D (za g. 1923.): Marčić Josip, Makarsko b5 D (50 za g. 1923- i 5
upisnina); Grakalić Ivan, Makarsko bb D (50 za g. 1923. i 5 upisnina); Babec
Adam, Šibenik bb D (50 za g. 1923. i 5 upisnina); Jerbić Zdravko, Vinicovci
50 D (za g. 1923.); Zwdckelsdorfer 1., Pitomaca 50 D (za g. 1923.); Fusić Franjo,
Bjelovar 50 D (za g. 1923.); Giirt Dragutin, Bjelovar 50 D (za g. 1923.); Slanina
Franjo, Grubišnopolje 2b D (za g. 1923.); Ferljan Vladimir, Blatnica 50 D (za
g. 1923,); Bojić Savo. Ilidže 50 D (za g. 1923.); Logić Mustafa, Sarajevo 50 D
(za g. 1923.); Nagler Hinko, Zagreb 50 D (za g. 1923.); Moskalnik Aleksa,
Sarajevo 50 D (za g. 1923.); Knežević Milan, Teslić 50 D (za g. 19230; Stanivu=
ković Simo, Teslić 50 D (za g. 19230; Škrljac Petar, Đurđevac 50 D {. za
g. 1923. i 15 za g. 1924.): Neu\virt Franjo, Bos. Krupa 50 D za g. 1923.); Andrić
Jo^ip, Vareš 25 D (za g. 1923.); Schaller Koloman, Tikoš.Belje 30 D (za g.
1922.); Makić Trifun, Livno 50 D (za g. 19220; Sokolić Antun, Blatnica 30 D
(20.za g. 1923. i 10 za g. 19240; Blahak Oldrih, Hvar b>b D (50 za g. 1923,
i 5 upisnina); Slunski Ferdinand, Vrlika bb D (50´ za g. 1923. i 5 upisnina);.
No´sal Hugo, ImotskO´ bb Đ (50 za g. 1923. i 5 upisnina); Barišić Josip, Split
bb D (50 za g. 1923. i 5 upisnina); Grakalić Ivan Ivanov, Mljet bb D (50 za g.
1923. i 5 upisnina); Strohal Ivan, Korčula 55 D (50 za g. 1923. i 5 upisnina).
Članovi pomagači: Šimić Petar, Zagreb 30 D (25 za g. 1923. i 5
upisnina); Bećiragič Ivan, Zagreb 30 D (25 za g. 1923. i 5 upisnina); Kostenac
Ivan, Zagreb 30 D (25 za g. 1923.-i 5 upisnina).


Pretplata za Šumarski list: Šumska uprava Vozuća lOO D (za


g. 19230; Srpska banka (Zagreb), Odio drva, Gruž lOO D (za g. 19230; Sresko
poglavarstvo Bihać 50 D (za g. 19220; Sresko^ poglaA´-arstvo Kladanj 50 D (za
g. 19220; Sresko poglavarstvo Bugojno 50 D (za g. 1922.); Šumska uprava
.. Dubica 50 D (za g. 19220; Šumska uprava Prača 50 D (za g. 1922.); Šumska
uprava Turbe 50 D (za g. 19220; Šumska uprava Sipovo 50 D (za g. 19220;
Šumska uprava Olovo 50 D (za g. 19220; Šumska uprava Drvar 50 D (za g.