DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Još nešto o -vdičira" dopustivog zaukvuzenja u očitavanju


200 ita.


stepenu po zbiijnim stablima zastupani svi mogući između nave^
denih granica nalazili prsni promjeri, koji se za redom međusobno
razlikuju ne samo ...... za jedan milimetar, već i za V^^ mife
metra t. j . tako slabo, da se ra-zlike između međusobnO´ po debijAni
najbližih stabala ne mo-gu pače dosad konstruisanim spravama
niti izmjeriti. Ovdje se dakle u svrhu ustanovljenja zbiljnog
zbroja temeljnica u debijinskom stepenu sasvim ispravno smije
upotrijebiti diferencijalni i integralni računJ´^


Poznata nam je formula, po kojoj se temeljnica (kružna
ploha = g) izi´ačiraaA^a iz izmjerenog promjera (d). (... glasi


77d2 ^ .


g — --~-~. Ova nam formula veli, da je temeljnica funkcija ...^


mjera: t. j . ona raste zajedno sa kvadratom promjera. Prema
tome kriAnilja, što je opisuju temeljnice raznih postepeno´ povećavanih
promjera, ima u glavnom oblik krivailje AB C na pri=^


´ Pripominjem, da je i prof. dr. . . iin z e u >/rharander forstlicbes Juhr^
bucli.´n-i od ]884. god-, str. 11.7. u sličnoj jednoj prigodi — gdje se ipak radilo
.^ jediK)TTi sasvim drugom problemu, skopčanom sa zaokruživanjem promjera —
početni stadij rješavanja dotičnog problema oibjasnio principima diferencijalnog
i integralnog računa, samo nije taj račun faktično i upotrijebio za riješcnje do-=
tičnog problema. ´ .